Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

GISoost Infomoment 2013 - 24/9

27/08/2013

Dit infomoment wordt door de Provincie Oost-Vlaanderen georganiseerd op 24 september 2013 met als centraal thema het Grootschalig Referentie Bestand (GRB). Inschrijvingsmodule en concrete agenda vindt u hier.

Het Grootschalig ReferentieBestand (GRB) wordt in 2013 gebiedsdekkend voor het Vlaams Gewest. In afwachting van een algemene gebruiksplicht, zijn er meer en meer gemeenten die GRB-implementatie overwegen. Tijdens dit infomoment krijgt u een beter zicht op de belangrijkste aspecten van migratie naar het GRB en op een aantal gewestelijke initiatieven aangaande verdere kwaliteitsverbetering en het gebruik van het GRB. Daarnaast kan u kennismaken met het platform voor Digitale Stedenbouwkundige Informatie en een aantal provinciale geo-ICT initiatieven. Dit infomoment is bedoeld voor de Oost-Vlaamse gemeentelijke en intercommunale GIS-medewerkers, medewerkers Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, beleidsmederwerkers, secretarissen, bevoegde schepenen of burgemeesters.