Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Opleiding informatiebeheerder openbare besturen - Word jij bruggenbouwer?

28/08/2013

Om binnen een openbaar bestuur (maar ook tussen verschillende openbare besturen onderling) op een efficiënte manier samen te kunnen werken aan gemeenschappelijke projecten of om gewoonweg uw dagdagelijkse taken te kunnen uitvoeren is er nood aan een eenduidig gemeenschappelijk referentiekader opdat iedereen "dezelfde taal zou spreken".

Om de taal van openbare besturen te kunnen begrijpen, te spreken en toe te passen moet u inzicht hebben in de structuur, werking en processen (= referentiekader) die gangbaar zijn binnen openbare besturen. Daarenboven dient u ook inzicht te hebben in de huidige informatiesystemen aangevuld met de visie over "hoe de dienstverlening van openbare besturen" er naar de toekomst dient uit te zien. Tijdens deze boeiende opleiding verwerft u ook de nodige inzichten betreffende de noodzaak om standaarden in te voeren en krijgt u eveneens een overzicht betreffende de stappen (projecten) die hiervoor reeds ondernomen werden.

Het opleidingstraject, "Informatiebeheerder openbare besturen", bestaat uit de opleiding "Processen, structuren en informatiemanagmeent openbare besturen", de opleiding "Business Analist - ICT Architect" en een eindwerkt dat verdedigtd wordt voor een vakjury. Een informatiebeheerder is een 'bruggenbouwer' en spreekt zowel de taal van de bestuurders, de afdelingen, de medewerkers, als de taal van de ICT afdeling of leveranciers.

Laatste kans om in te schrijven.

Opleiding van 10 sessies

Start: 03-09-2013, Gentbrugge
Start: 12-11-2013, Leuven