Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Bepaal mee de agenda van de Coördinerende Archiefdienst voor 2014!

19/09/2013

Alle diensten, producten, projecten, … die jullie in 2014 graag gerealiseerd willen zien en waarvoor de ondersteuning van de Coördinerende Archiefdienst en/of andere diensten van e-IB noodzakelijk of wenselijk is, kunnen jullie tot 16/10 doorgeven. e-IB zal naargelang de budgettaire ruimte maximaal rekening houden met deze behoeften.

Voor lokale besturen focust men vooral op de behoeften op vlak van informatiebeheer (miv ICT-gerelateerd, maar niet enkel ICT-gerelateerd). Ter inspiratie kunnen jullie het huidig aanbod bekijken op www.bestuurszaken.be/informatiemanagement

Stuur daarom voor 16/10 jullie behoeften op! Projecten, diensten, … die door klanten zijn toegevoegd, zullen immers hoger in de prioriteitenlijst terecht komen.

We verzamelen graag jullie input via info@v-ict-or.be, bundelen deze en geven ze door aan onze collega’s van de Vlaamse Overheid.