Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Is dit de toekomst van dienstverlening?

18/09/2013

Wat als je constant zou kunnen beschikken  over de meest recente en accurate basisinformatie van verschillende overheden, los van niveau, lokatie, … zonder daarvoor naar tientallen websites te moeten surfen? Openingsuren, producten, locaties, … allemaal centraal beschikbaar als open data, vrij te herbruiken en bijgehouden door de verantwoordelijke organisatie zelf. Wijziging van een sluitingsdag bvb. moet je maar één keer aanpassen, en niet meer proberen reconstrueren waar deze informatie nog allemaal moet aangepast worden...

Dit realiseren is de ambitie van het VIP project “gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening”. Dit  project werd ingediend door Stad Gent, VDAB, V-ICT-OR in kader van de VIP projecten van CORVE.

 

Doelstelling is  

  1. een open data ecosysteem opzetten rond contactinformatie en dienstverlening,

  2. zodat er vlot toepassingen kunnen gebouwd worden voor gebruik door burgers en ambtenaren om snel doorheen het up to date aanbod van verschillende bestuursorganisaties te kunnen zoeken.

  3. verschillende overheden toelaten om op eenvoudige manier hun bestaande info te aligneren op het ecosysteem en data uit te wisselen

  4. een terugkoppelingskanaal inbouwen om de kwaliteit van de gegevens te maximaliseren

  5. inzetten op de beschikbaarheid van Open Data m.b.t. contactinformatie en dienstverlening


Om er voor te zorgen dat  de resulaten van het project voor zo veel mogelijk partners relevant zijn organiseren we een brainstorm om de prioriteiten en mogelijke toepassingen van het project te definiëren.


Vragen die we op de brainstorm willen behandelen zijn

- wat maakt het moeilijk om contactinformatie te verzamelen over verschillende overheden heen?

- welke diensten kan je verbeteren voor burger en bedrijven met dergelijk systeem?

- welke voordelen kan je als overheid halen uit zo’n systeem?

- wat kunnen private  bedrijven doen met zo’n, informatiestroom? welke producten zouden zij kunnen ontwikkelen die voor de overheid relevant zijn?


Gezien uw ervaring relevant lijkt voor het thema nodigen we u graag uit voor deze brainstormsessies.

 

Om praktische redenen organiseren we een sessie voor overheden en een sessie voor private parnters.


OVERHEDEN:

Datum:               donderdag 26 september

Start:                   10u00 (vermoedelijke duur 2,5u)

Locatie:               iMinds - Gaston Crommenlaan 8 (bus 102) B-9050 Gent - zaal 3.02PRIVATE PARTNERS:

Datum:               donderdag 26 september

Start:                   13u30 (vermoedelijke duur 2,5u)

Locatie:               iMinds - Gaston Crommenlaan 8 (bus 102) B-9050 Gent - zaal 3.02


Een mailtje naar raf . buyle @ v-ict-or . be ter bevestiging volstaat. Wenst u verder op de hoogte gehouden te worden van het project, kan u ons dit via dezelfde weg laten weten.