Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Raamcontracten: bespaar tijd en geld, vereenvoudig administratie

18/09/2013

Vanaf nu vind je op onze website ook een oplijsting van actuele raamcontracten terug! Consulteer ze en maak er gebruik van. Of vul de lijst aan, zo kan je misschien andere gemeenten helpen. Je vindt ze in de rubriek 'Catalogi' onder 'Community'. 

Ter informatie:

Een raamcontract is in wezen een opdracht waarbij er eenheidsprijzen zijn vastgesteld en waarbij de bestelling achteraf gespreid gebeurt. Je voert een procedure en wijst dan de opdracht principieel toe. De initiële opdracht bevat een aanduiding over de totale hoeveelheid en is dus richtinggevend voor de wijze van gunnen in functie van de respectievelijke drempels.

Na de principiële gunning kunnen de deelbestellingen geplaatst worden. Die zijn een loutere uitvoering van de initiële gunning.

Wat de bevoegdheid betreft is het de gemeenteraad die in principe de wijze van gunnen en de lastvoorwaarden bepaalt. Daar kan van afgeweken worden volgens de regels van het gemeentedecreet. Zo kan de opdracht onder het dagelijks bestuur vallen, het bedrag kan beneden een bepaalde waarde zijn waardoor het college alsnog bevoegd is, de opdracht kan nominatief vermeld zijn in het budget. Volgens de vraagsteller heeft de raad echter de wijze van gunnen en de lastvoorwaarden goedgekeurd. Vanaf dat moment valt de rest van de opdracht onder de bevoegdheid van het college (als hoofdbudgethouder) tenzij er een specifieke budgethouder zou zijn. De principiële beslissing (= gunning van het raamcontract) gebeurt door het college. De deelbestellingen gebeuren eveneens door het college. Voor die bestellingen moet er budget zijn. Door te bestellen wordt het krediet ook gevat. Krediet kan nooit door een gemeenteraad worden vastgelegd om de eenvoudige reden dat zij nooit kunnen gunnen. Er zijn maar een paar uitzonderingen waar de raad budget kan toewijzen, echter de effectieve vastlegging moet het college dan doen in uitvoering van dat besluit. Een voorbeeld is de aankoop van onroerend goed.

Uiteraard dienen de deelbestellingen steeds binnen de krijtlijnen van de oorspronkelijke voorwaarden te gebeuren en ook moet er op gelet worden dat de hoeveelheden overeenstemmen met de vooropgezette hoeveelheden.


http://www.v-ict-or.be/community/contracts

Let wel: enkel toegankelijk voor leden van V-ICT-OR. Log eerst in, pas dan kan je de lijst consulteren of aanvullen.