Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gratis boekje voor deelnemers* aan Manage IT

23/09/2013

“De Basis voor een compacte overheid. Constructief samenwerken of collectief opgeven.” Dit boekje, een publicatie van V-ICT-OR en VIAG, rolt eerstdaags van de pers. Waarover gaat het? De discussie over intergemeentelijke samenwerking en schaaloptimalisatie is de afgelopen periode in Vlaanderen en Nederland op het scherp van de snede gevoerd. Over één ding is iedereen het eens: gemeenten zullen de komende jaren intensiever moeten samenwerken. Over de manier waarop verschillen de meningen echter sterk. Het vinden van een uitgang uit de doolhof, vraagt om een slimme en collectieve aanpak. Precies daarom hebben vakcollega’s uit Nederland en Vlaanderen de krachten gebundeld: V-ICT-OR en de VIAG hebben een aantal voorstrekkers gevraagd om vrijmoedig hun gedachten en visie, om tot een compacte overheid te komen, met ons te delen. De auteurs hebben het vraagstuk op hun eigen wijze benaderd en invulling gegeven. Daarin zit natuurlijk ook de kracht! Het heeft geleid tot een complementair en inspirerend resultaat.

*Het boekje is gratis voor LEDEN van V-ICT-OR die deelnemen aan Manage IT op donderdag 28 november (inschrijven kan heel binnenkort).