Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

LOLA stelt strategisch actieplan e-government voor aan kabinet Europees Commissaris Neelie Kroes

24/09/2013

In een onderhoud met Constantijn van Oranje-Nassau, kabinetschef van Europees Commissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) lichtten de zusterorganisaties V-ICT-OR en VIAG vandaag 24/9, de referentieprojecten en het strategisch actieplan van de Europese koepelorganisatie LOLA (Linked Organization for Local Authorities) toe.


Hierbij werd de doorgedreven samenwerking tussen het OSLO consortium en het ISA standaardisatieprogramma van de Europese Commissie (the Interoperability Solutions for European Public Administrations programme) geschetst.


De datastandaard ‘OSLO’ is een hefboom voor een efficiënter  informatiebeheer bij lokale besturen, die ervoor moet zorgen dat burgers hun gegevens maar eenmaal aan de overheid moeten bezorgen. OSLO zal er voor zorgen dat de administraties op hun beurt gegevens onderling kunnen uitwisselen en hun applicaties met elkaar kunnen praten.

De koepelorganisaties lichtten de toekomstplannen van LOLA toe. De strategie omvat het oprichtten van een LOcal eGov Innovation and eXpertise Institute (LOGIX).

LOGIX zet onder andere in op het samenbrengen van alle kennis en de vereiste bouwstenen in één virtuele modelgemeente of proeftuin. Maar we moeten verder durven kijken en de ambitie hebben om een ‘expertisecentrum voor ICT en informatiemanagement in de lokale besturen’ uit te bouwen, aldus Eddy Vander Stock, president LOLA. Het bundelt de know-how van de relevante universitaire onderzoeksgroepen (gezonde samenleving, cultuur & media, sociale en veilige ICT) en andere kennisactoren in een initiatief dat zou worden gemodelleerd naar het voorbeeld van het media innovatie centrum of MIX dat ook binnen de schoot van iMinds werd opgericht.

Gelijkaardige initiatieven in andere sectoren hebben bewezen dat een niet–technologische sector kan gemobiliseerd worden om mee te werken aan dergelijk transformatie initiatief. Het centrum heeft duidelijke economische doelstellingen. Een programmacommissie met vertegenwoordigers van de lokale besturen zet de strategische lijnen uit voor het centrum waarbinnen dan, middels open oproepen, met de spelers uit het veld projecten worden gedefinieerd.

Het LOGIX-expertisecenter moet de hoeksteen worden van een Europese dynamiek rond ICT en informatiemanagement in de lokale besturen, en daarin voor de nodige impulsen en schaalvergroting zorgen.