Manage IT 28/11 - Samen bouwen aan een open overheid

27/09/2013     Algemeen nieuws en ManageIT         2596     0

Het congres Manage IT is gericht op het management van lokale overheden met de focus op de ICT-managers en -verantwoordelijken, secretarissen, ontvangers, schepenen, burgemeesters en overige bestuurders. Inspirerende plenaire sprekers nemen de congresdeelnemers mee naar de werkelijkheid, wqant “zonder samenwerking redden we het niet”.

Durven toegeven dat er iets fundamenteels fout is met de manier waarop we automatisering en informatiemanagement hebben aangepakt, is een collectieve taak. Informatiemanagers, gemeente- en OCMW-secretarissen, maar ook het beleid zijn (mede)verantwoordelijk voor de manier waarop hun organisatie wordt geautomatiseerd. Steeds meer samenwerkingsverbanden en partnerketens zijn nodig om de juiste dienstverlening volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen te kunnen laten plaatsvinden.

Lees meer over het congres en schrijf alvast in! 

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!