Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Juridische vraagstukken over ICT en eGovernment - Opleiding 9 & 23/10

01/10/2013

De opkomst van ICT en eGovernment heeft een aantal problemen in het leven geroepen die om een oplossing vragen. Sommige van die oplossingen zijn juridisch van aard omdat de vragen juridisch van aard waren. In deze opleiding worden een aantal juridische problemen geduid die het invoeren van ICT en de uitbouw van eGovernment oproepen. Op de volgende juridische aspecten wordt vervolgens ingegaan: de problematiek van de authentieke bronnen, de toegang tot informatie en documenten in een ICT-context, het hergebruik van overheidsinformatie in een ICT-context, de verwerking van persoonsgegevens, de bewijswaarde van elektronische documenten en de elektronische handtekening. Bovendien wordt ingespeeld op de actualiteit. De wetgeving op dit vlak is immers voortdurend in beweging. In deze opleiding wordt bijzondere aandacht besteed aan machtigingsaanvragen die in het kader van de verwerking van persoonsgegevens moeten gebeuren bij de Commissie...

Opleiding georganiseerd door het Instituut voor de Overheid

Lees meer en schrijf in