Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning

02/10/2013     Algemeen nieuws     Eddy Van der Stock     2412     0

De Vlaamse omgevingsvergunning is een feit. De huidige vergunningverlening voor bouwwerken en verkavelingen zoals bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen in toepassing van het Milieuvergunningsdecreet wordt gebundeld in het Omgevingsvergunningsdecreet.

Dit decreet integreert in de nieuwe vergunningsprocedure ook de behandeling van het milieueffectenrapport en van het omgevingsveiligheidsrapport. Bedrijven die een vergunningsplichtig project willen realiseren, zullen voortaan slechts één vergunningsaanvraag moeten indienen, gevolgd door slechts één openbaar onderzoek en één adviesronde, waarna de overheid één beslissing neemt, in principe geldig voor onbepaalde tijd. Eén en ander moet leiden tot een efficiëntere vergunningverlening met een maximale synergie van de te doorlopen stappen. Dat moet voor alle betrokkenen tijdswinst en een beter eindresultaat opleveren.

Meer info

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!