Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Congres Manage IT - 28/11 - Samen bouwen aan een open overheid

11/10/2013

Het congres Manage IT is gericht op het management van lokale overheden met de focus op de ICT-managers en -verantwoordelijken, secretarissen, ontvangers, schepenen, burgemeesters en overige bestuurders. Inspirerende plenaire sprekers nemen de congresdeelnemers mee naar de werkelijkheid, wqant “zonder samenwerking redden we het niet”.

Durven toegeven dat er iets fundamenteels fout is met de manier waarop we automatisering en informatiemanagement hebben aangepakt, is een collectieve taak. Informatiemanagers, gemeente- en OCMW-secretarissen, maar ook het beleid zijn (mede)verantwoordelijk voor de manier waarop hun organisatie wordt geautomatiseerd. Steeds meer samenwerkingsverbanden en partnerketens zijn nodig om de juiste dienstverlening volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen te kunnen laten plaatsvinden.

Volgende week vind je het programma online! Hou je mailbox dus in de gaten.

Lees meer over het congres en schrijf alvast in!