Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kunnen we vandaag identiteitskaarten uitreiken of niet?

15/10/2013

Een vraag die we in de lokale besturen steeds vaker stellen. Als lokaal bestuur – het dichtste portaal bij de burger – krijgen we de afgelopen maanden heel wat klachten omwille van het falende BELPIC systeem, waar onze gemeenten niet eens een verantwoordelijkheid in hebben. De frontlijn krijgt zoals steeds de klappen van een tekortschietende backend. Elke minuut dat het BELPIC systeem uitvalt, betekent een onwaarschijnlijk hoge kostprijs per lokaal bestuur. In tijden van besparingen en zoektocht naar efficiëntiewinst kan dit tellen!

Zelf trachten de lokale besturen hun systemen – vaak via dure investeringen – te vrijwaren van problemen, maar wat betekenen al die investeringen als zo’n cruciaal informatiesysteem het bijna dagelijks laat afweten? Onze digitale dienstverlening valt of staat hiermee, de tevredenheid van onze klanten is bijgevolg recht evenredig.

We begrijpen dat er zich problemen kunnen voordoen, maar het tempo waarop dit nu gebeurt, grenst aan het onwaarschijnlijke. De vraag of er wel degelijk lessen worden geleerd uit de frequente problemen ligt dus meer dan ooit op tafel.

Onze Vlaamse ICT organisatie wenst dit dan ook te bespreken op een volgend intergouvernementeel overleg, waar we de vraag deze ochtend op de agenda hebben geplaatst.