Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid?

06/11/2013

VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! 

Op 10 september organiseerde V-ICT-OR, in samenwerking met een adviseur van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (King) een brainstorm m.b.t. informatiemanagement en architectuur bij lokale besturen. Hierbij werd een fundament gelegd om te komen tot een aanpak van de lokale besturen in Vlaanderen op het gebied van een gezamenlijke informatiearchitectuur en standaarden.

Johan van der Waal (adviseur KING) presenteerde de Nederlandse situatie als basisgedachtegoed voor de brainstorm. In Nederland heeft men door het zogenaamde Operatie NUP de afgelopen jaren al veel stappen gezet. (www.operatienup.nl). Van zowel de goede als de foute stappen is veel te leren.

In de brainstorm werd geconcludeerd dat er drie hoofdzaken zijn die de aandacht verdienen als we kijken naar het lokaal informatiemanagement. Het ontbreken van een goede visie is een belangrijk punt, er lijkt veel te gebeuren, maar de uiteindelijke visie ontbreekt veelal. Vervolgens is lokaal niet duidelijk hoe de processenlopen. Er zijn wel veel verkokerde aanpakken, maar een geoptimaliseerde procesbeschrijving ontbreekt en dat geeft veel verwarring bij het inrichten van processen en ondersteunen met informatiemanagement. Tot slot werd geconcludeerd dat het ontbreken van afdoende basisregistraties een goed informatiemanagement in de weg staat. Vastgesteld werd dat dit een gezamenlijke noodzaak is om tot een goed fundament te komen.

Ten aanzien van de basisregistraties zijn er wel al de nodige aanzetten waarop verder gewerkt kan worden. Op het gebied van standaardisatie van processen is nauwelijks iets gedaan.
Vooral statusinformatie rondom processen ontbreekt. In de brainstorm is gekeken welke aanpak kan werken, het toepassen van de basisregistratie hier wordt als grote meerwaarde gezien. Vooral op het vlak van adoptie van deze basisregistraties binnen de verschillende toepassingen moeten er belangrijke inspanningen gedaan worden. Daarbij moet wel de discussie over privacy geslecht worden.

Een regionale aanpak en leveranciersparticipatie zijn de wijze waarop dit vorm gegeven kan worden.

De resultaten van de brainstorm zullen verder worden verwerkt in een opzet om met co-creatie en verdere regionale workshops/brainstorms de verdere concrete stappen te zetten.


Benieuwd naar meer? Neem deel aan Manage IT 2013: Samen bouwen aan een Open Overheid