Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Uw prioriteiten 2014 – lokale overheden automatisering & telecommunicatie

15/11/2013

BELTUG en V-ICT-OR  deden een bevraging bij hun doelgroep omtrent de prioriteiten.

Hieruit is gebleken dat de respondenten uit de lokale overheden vooral wakker liggen van de beveiliging van hun mobiele systemen. Met de komst van de nieuwe legislaturen en de verplichting om ook de dossiers digitaal aan te bieden, zijn er immers heel wat besturen met die vraag bezig.

In diezelfde sfeer is het niet onbelangrijk te weten dat het gebruik van elektronische documenten en zijn juiste juridische context voor gebruik, als tweede belangrijke element naar voor kwam. Een element dat in de private sector vrij laag scoorde, maar in de publieke sector vooral als eindresultaat van een geoptimaliseerde digitale dienstverlening wordt gezien – een legaal bewijsstuk van een transactie.

Als derde belangrijkste element kwamen de risico’s, de juridische aspecten maar ook de goede praktijken van het gebruik van eigen toestellen en applicaties(!) binnen de werkomgeving naar voor (BYOD – BYOA (applications)).

Het vaak ondoorzichtige kluwen van onderhoudscontracten (SLA) en de veiligheidselementen die gepaard gaan bij deze contracten bij interventies door derden werd  als vierde belangrijkste element bestempeld.

Omdat lokale dienstverlening heel vaak versnipperd zit op het gemeentelijk grondgebied, met naast de klassieke administratieve centra toch nog heel wat satellietdiensten, kwam de bezorgdheid over de beveiliging van het brede gemeentelijk (of ruimer) netwerk net in de top 5 terecht.

Dat de beoordeling van de permanent wijzigende tarieven van mobiele databundels een grote zorg is, behoeft geen kijf. Onze collega’s gaven dit dan ook aan als zesde belangrijkste element.

Hoewel cloud-toepassingen als dusdanig nog een vaag begrip zijn binnen de lokale besturen, vinden we de beschikbaarheid van online aangeboden applicaties en gegevensbronnen als zevende bekommernis. Niet onlogisch dat men de bedrijfscontinuïteit van deze systemen als een zorg aanziet, als we onder meer de permanente uitval van BELPIC kritisch onder de loep gaan nemen.

De ondoorzichtigheid en het beheer van de software licentiering kreeg de achtste plaats. Ook deze kwestie wordt gesterkt door de talloze vragen die we  kregen.

Tot slot kreeg het beheer, de goede praktijken en “levenslessen” bij het gebruik van mobiele toestellen de aandacht.

Na de eerste negen bezorgdheden vinden kort opeenvolgend bezorgdheden over online toepassingen en gegevensbronnen; de evaluatie van de aanbiedingen, hun veiligheid, privacy issues en de beheersing van de gegevens binnen een cloud versus bestaande omgeving vonden we naast de externe toegang tot het netwerk als belangrijkste terug. Aan deze laatste groep van elementen die zich vooral focussen op cloud, hechten andere collega’s binnen de publieke sector – niet lokale overheden – net iets meer belang aan.

Verder is het opvallend dat lokale besturen vrij gerust zijn in hun facturatie van de externe dienstverlening, en helemaal niet nadenken over bijvoorbeeld collectieve of het geoutsourcet datacentra. Het is ons niet duidelijk of bij dit laatste vooral de veiligheid parten speelt – ook al kunnen we dit vermoeden – maar het gebrek aan intergemeentelijke samenwerking met gedeelde infrastructuur is hier niet vreemd aan. Een beweging die we bijvoorbeeld in Nederland vanuit de regiowerking veel sterker op gang zien komen.

Het is niet toevallig om vast te stellen dat ook de collega’s uit de overheidssector bovendien security on wan, tarief vergelijkingen voor mobiele bundels en software licentiering als andere belangrijke elementen beschouwen.

Hoewel de private sector helemaal niet wakker blijkt te liggen van de legaliteit van elektronische documenten, is het verschil in hun top van prioriteiten niet sterk opmerkelijk.

Als voornaamste conclusie kunnen we meegeven dat de elementen die als belangrijk naar voor kwamen, zich focussen op de online toepassingen en de beveiliging van apparatuur, toepassingen en netwerk in zijn totaliteit. Hoewel deze bezorgdheden net iets te weinig doorsijpelen tot in de bestuurskamers of managementteams om als vol aandachtspunt aanzien te worden.

Onze Vlaamse ICT organisatie zet volgend jaar sterk in op de Standaardisatie van data (OSLO), processen en informatieveiligheid.

Er is een sterke beweging naar digitale dienstverlening ingezet en het bovenstaande wordt als te nemen horden aanzien. Samen met onze partnernetwerken nemen we graag uw prioriteiten mee op in onze werking voor 2014.

  1. Beveiliging mobiele systemen
  2. Elektronische documenten (juridische context)
  3. BYOD – BYOA
  4. Onderhoudscontracten
  5. Beveiliging netwerk
  6. Tarifering mobiele communicatie
  7. Bedrijfscontinuïteit
  8. Software licenties
  9. Gebruik mobiele toestellen
  10. Online toepassingen en gegevensbronnen (ontsluiting – beveiliging)