Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

"In 1-2-3 met je eID-campagne"

21/11/2013

Fedict startte dit jaar met de voorbereiding van een communicatiecampagne ter promotie van het gebruik van de eID door burgers, overheden, bedrijven, verenigingen en instellingen. De campagne is “in 1-2-3 met je eID-campagne” gedoopt. We gebruiken deze naam omdat Fedict rondom zich een aantal partijen heeft verzameld uit de overheids- en de privéwereld die ongeveer gelijktijdig hun inspanningen om de eID te promoten zullen te communiceren. Zo hebben reeds volgende partijen hun medewerking toegezegd: FOD Financiën, Rijksdienst voor Pensioenen, Nationale Loterij, Zetes, Vasco, Belfius, Expertisecentrum Gemeentesecretarissen, Kortom, V-ICT-OR, De Persgroep, Truvo (Gouden Gids), De Lijn, RVA, Rijksdienst voor Pensioenen, Student@Work, POD MI en Freedelity. Elk van hen heeft zijn eigen communicatiekanalen en invloedssfeer, waardoor we een zeer brede verspreiding van de boodschap kunnen garanderen.
Doordat we ook met mediabedrijven zullen werken in Vlaanderen, Brussel en Wallonië - die online en offline artikels gaan publiceren over de eID en het gebruik en dit zullen koppelen aan wedstrijden – zullen we een heel breed toepassingsveld kunnen bereiken. Folders zullen in de gemeentebesturen worden verspreid en Fedict heeft voor deze campagne 20.000 kaartlezers ter beschikking gesteld.
V-ICT-OR ondersteunt deze campagne omdat ook zij vindt dat de eID een breder toepassingsveld verdient. V-ICT-OR roept de verschillende steden en gemeenten op om actief de URL en kernboodschap van de campagne te verspreiden en ons te laten weten welke eID toepassingen (zowel on-als offline, zowel privé als publiek) gebruikt worden. 

Het indienen van de toepassingen kan eenvoudigweg door te klikken op deze link.

De campagne wordt gelanceerd tijdens het eerste kwartaal van 2014.

V-ICT-OR houdt u vanzelfsprekend op de hoogte. Tijdens het congres Manage IT op 28 november vertellen we u er alvast meer over.