Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Terugblik op opleiding “Processen, structuren en informatiemanagement openbare besturen

04/12/2013

Onze opleiding processen, structuren en informatiemanagement in openbare besturen valt in goede smaak. ICT'ers in lokale besturen hebben het vaak moeilijk om de vertaalslag te maken van wat informatiemanagement als dusdanig betekent. V-ICT-OR organiseert daarom een vijfdaagse opleiding. We halen graag voor u een getuigenis van David Hosse - IT-verantwoordelijke OCMW Halle aan om het nut van deze opleiding ook aan collega's te duiden en kijken alvast uit naar de bijkomende opleidingen in 2014.

"Sinds iets meer dan een jaar ben ik actief als IT-verantwoordelijke binnen het OCMW van Halle.

In de publieke sector, meer bepaald deze van de lokale besturen, moet elke IT’er zich huisvesten in de regelgeving van openbare aanbestedingen en de bijhorende dossiers en beslissingsorganen. Daarnaast word je als IT’er binnen een OCMW ook onmiddellijk geconfronteerd met de strikte regelgeving rond de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid in het kader van informatieveiligheid.

Vanaf het begin valt op dat IT-specifieke dossiers niet altijd even goed begrepen of als noodzakelijk geacht worden door het bestuur. Achteraf bekeken komt dit waarschijnlijk wel door de verkeerde manier van aanpak of meer bepaald de verkeerde manier van formulering. Dossiers worden vaak veel te technisch benaderd.

Om me beter in deze specifieke sector te kunnen inleven, heb ik besloten om de opleiding “Processen structuren en informatiemanagement openbare besturen” via V-ICT-OR te volgen.

Ondanks het feit dat door mijn technische achtergrond een deel van de cursus een heropfrissing was van een aantal technische aspecten rond informatiemanagement en –systemen, bood deze opleiding me ook bijkomend inzicht in technieken om informatie te structureren, dagelijkse werking te informatiseren en te vertalen in processen.

Daarnaast biedt de opleiding je ook als IT’er enkele onontbeerlijke managementvaardigheden die je in je dagelijkse werking kunnen helpen bij het beheren van zowel de ICT-infrastructuur als de data.
Door deze vaardigheden kan je je als IT’er beter in de plaats van een (niet-technisch aangelegde) collega of bestuurslid plaatsen. Je leert de technische zaken beter te vertalen naar “mensentaal” en te formuleren binnen een algemene verstaanbare context, ook binnen de ICT-dossiers die door het bestuur behandeld moeten worden.

Informatisering en veranderingen binnen een vertrouwde ICT-omgeving zijn zeer gevoelig en niet altijd even eenvoudig om door te voeren. De oplossing voor dit aspect, namelijk change management, werd binnen deze opleiding ook aangereikt en sinds deze techniek aan bod kwam in de cursus, pas ik deze reeds toe in de dagelijkse ICT-werking van het OCMW van Halle.

De opleiding geeft ook een mooi globaal beeld van alles wat informatieveiligheid aanbelangt. Security management, availability management zijn technieken die nauw aanleunen bij de vereisten of de regelgeving van de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid.

Samengevat kijk ik met een goed en voldaan gevoel terug op de opleiding “Processen structuren en informatiemanagement openbare besturen” van V-ICT-OR. Deze opleiding maakt deel uit van een reeks van 3, ze vormt stap 1 van de opleiding “Informatiebeheerder openbare besturen”. De opleiding heeft me meer geboden, dan hetgeen ik ervan verwachtte.

Ik kijk reeds met vol enthousiasme uit om in 2014 de vervolgopleiding stap 2 “Business Analist-ICT” aan te vatten."