Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wat kiezen? Constructief samenwerken of collectief opgeven? ... een debat

04/12/2013

Hoe moet het nu verder met egov in Vlaanderen; de antwoorden op deze vraag tijdens het debat op Manage IT brachten vrij snel een frappante tweespalt aan het licht. Dat de Vlaamse ICT Organisatie kiest voor een no-nonsense aanpak zal vast geen verrassing zijn.

Van uit een pragmatische aanpak tracht onze organisatie om alle resources die met lokaal e-government begaan zijn te consolideren.

We zijn van mening dat de gebundelde projectwerking van V-ICT-OR en CORVE, onder het toeziend oog van de koepelorganisaties uit de lokale besturen in Vlaanderen, een meerwaarde heeft voor alle lokale besturen.

Ondersteunende en oplossingsgerichte projecten aangepast aan de werkelijke behoeften zijn immers het antwoord op de vele noden van steden en gemeenten. Dat Vlaanderen vanuit zijn bevoegdheid naar de gemeenten de belangrijkste rol speelt in zulk een krachtenbundeling behoeft geen uitleg. Ook de federale overheid moet zijn steentje bijdragen. Tal van lokale dienstverlening vindt immers daar zijn oorsprong.

Door het formeel vorm geven aan een operationele entiteit waarin alle inspanningen kunnen geconsolideerd worden creëert men zo eindelijk een neutraal entiteit van en voor de lokale overheden.  Een entiteit welke een tastbare rol kan spelen in het aanbieden van generische concepten en oplossingen.

V ICT OR ziet deze overeenkomst als een quick-win en hoopt dan ook snel knopen te kunnen doorhakken. We rekenen dan ook op de ondersteuning van alle organisaties die samen met ons de handen uit de mouwen willen steken.

Zich verschuilen achter het al dan niet correct zijn van de juridische vorm, wat nu de grootste horde blijkt te zijn, ruikt te veel naar het verhaal van collectief opgeven. Ja komma’s en punten moeten juist staan; maar dit mag niet verhinderen dat men werkloos blijft toezien. Met de dag krijgen de lokale besturen het moeilijker, het is tijd voor actie.

We hopen in deze dit debat nog breder te kunnen opentrekken… geniet alvast van de opname, neem de tijd om ze volledig te bekijken en laat ons uw mening horen!