Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Lokale besturen nemen besparingen serieus.

06/12/2013

Lokale besturen zetten maximaal in op de implementatie van open standaarden. Van gemeenten en OCMW’s wordt verwacht dat zij efficiënt en effectief gebruik maken van publieke middelen. In het huidige klimaat van dalende overheidsinkomsten, wordt deze verwachting een noodzaak. Betere kwaliteit van dienstverlening met minder te besteden middelen is een van de slogans, die ook de toon zette op het Manage-IT congres van de Vlaamse ICT organisatie (V-ICT-OR), waar meer dan 300 vertegenwoordigers van de besturen aanwezig waren.

Besparingen realiseren door vergaande standaardisatie is de strategische lijn die vanuit de Stuurgroep Lokaal E-Government als speerpunt wordt gezien voor de huidige legislatuur.


Open Standaarden Lokale Overheden (OSLO) zal er voor zorgen dat de ingezette lijn van standaardisatie nu daadwerkelijk geadopteerd wordt door de 616 besturen in Vlaanderen.

De standaarden waarover in een eerder stadium al een akkoord werd bereikt, worden in dit project toegepast door ICT dienstenleveranciers. Daarmee wordt de weg naar een effectiever lokaal bestuur ingeslagen.

De lokale besturen en de ICT dienstenleveranciers gaan zich via een convenant aan elkaar verbinden, zodat ook in de toekomst het gebruik van standaarden wordt geborgd.

Slim investeren in effectieve dienstverlening aan burgers en ondernemers zal de besturen de nodige besparingen opleveren. Besturen die deze uitdaging serieus nemen, participeren vanzelfsprekend in het OSLO project.

foto: denktank stuurgroep lokaal e-government