Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VDAB bestek “Inhuren ICT profielen & projecten” ook voor lokale besturen

11/12/2013

Samenwerken” was een belangrijk thema op het recente V-ICT-OR event ManageIT. Wat betreft ICT raamcontracten gebeurde dat reeds langere tijd op Vlaams niveau (VO, EVA’s, …) maar recent werd onder impuls van o.a. V-ICT-OR dit uitgebreid richting steden, gemeenten en provincies.

Zo is het onlangs door de VDAB gegunde bestek “inhuren ICT profielen en projecten” samen met het vorige week besproken ICT dienstverleningscontract, een van de eerste waarin een toetredingsclausule werd opgenomen die ook steden, gemeenten, provincies toelaten om diensten af te nemen via dit zogenaamde “raamcontract”. Hieronder geven we je graag meer informatie over dit dossier, welke de mogelijkheden zijn en hoe je eventueel kan intekenen. Zit je nadien nog met vragen: contacteer dan Coördinator ICT aanbestedingen Guido Triest (guido.triest@vdab.be).

Wat ?
Dit raamcontract biedt de mogelijkheid om individuele ICT profielen met diverse specialiteiten in te huren. Verder kan er ook op projectbasis gewerkt worden. Bij wijze van voorbeeld kan je dus zowel individuele java ontwikkelaars inhuren, maar eveneens een volledig project geschreven in java. In totaal telt het bestek 11 loten, onderaan vind je een korte opsomming van zowel de loten als de gegunde firma’s.

Hoe werkt het ?
Dit raamcontract ging van start op 15 november 2013 en loopt 4 jaar.
Per lot werden (maximum) vier partijen gegund. Telkens er profielen of projectcapaciteit worden gevraagd uit een bepaald lot, dient een zogenaamde mini competitie opgezet te worden. Deze methode houdt ook gedurende de looptijd van het contract (4 jaar) de prijzen scherp en de concurrentie levendig. Op de site van V-ICT-OR vind je een complete “handleiding afnemen” in PDF. In 17 bevattelijke slides bevat ze alle info over hoe je eventueel kan werken via dit raamcontract.

Voor Wie ?
Hierbij een extract uit de zogenaamde “toetredingsclausule” die aangeeft welke lokale besturen gebruik kunnen maken van dit raamcontract.

 • lokale en provinciale besturen zoals hierna omschreven:
  • de gemeenten en de districten;
  • de provincies;
  • de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt;
  • de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, en de samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
  • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna O.C.M.W.'s te noemen, en de verenigingen, bedoeld in Titel VIII van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008;

Hoe ?
De VDAB treed enkel op als aanbestedende overheid. Wanneer een bestuur wenst af te nemen van één of meerdere loten, neem je eerst contact op met guido.triest@vdab.be. Hij zal je informeren over alle formaliteiten die dienen vervuld te worden. Na deze eenmalige eerste stap, kan het bestuur zelf de firma’s van het bewuste lot contacteren en contracteren. Men staat ook zelf in voor het uitschrijven van de minicompetitie.

Meer vragen ?
Contacteer de VDAB Coördinator ICT Aanbestedingen Guido Triest

Perceel & Omschrijving

 1. Technische profielen & projecten. Technologieën die hier in thuishoren zijn: LAN, VMWare, Virtualisatie of gelijkwaardig.
 2. PeopleSoft profielen & projecten, PS HCM, PS Finance of gelijkwaardig.
 3. Teruggetrokken
 4. Ontwikkelingsprojecten. Zoals Mastervacature project, Mijn Loopbaan etc. Bevat Java, .NET, Elise ontwikkeling of gelijkwaardig.
 5. Datawarehouse & rapportering. Bevat Oracle BI, ETL, SAS, Cognos etc.. of gelijkwaardig.
 6. Collaboration: bevat CMS (Drupal), Moodle PHP, Google, of gelijkwaardig.
 7. CRM toepassingen (Siebel, Genesys of gelijkwaardig).
 8. APPS & Web design (iOs, Android, windows 8).
 9. Interim Management, Project management, Program Management, Change Management en Program Management Officer.
 10. Profiel Body shopping. Bevat: Functionele Analisten, Java ontwikkelaars, Testers, Database (Oracle forms) ontwikkelaars, Novell experten en .NET specialisten of gelijkwaardig.
 11. IAM (Identity and Access Management

Handleiding afnemen - klik hier