Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

08/01/2014

In Nederland maakten de Digitale Steden Agenda (DSA), KING en de ministeries van VWS en BZK hebben de toolkit Digitale Informele Zorgdiensten. Deze toolkit helpt gemeenten bij de vraag of zij een rol willen vervullen bij het kiezen en implementeren van een digitale informele zorgdienst. Een digitale informele zorgdienst is een ICT-systeem met agenda, logboek, marktplaats, vraagverhelderingsinstrumenten en/of sociale kaart.
Inspirerend voor een gelijkaardig initiatief in ons land? 

LivingLab

Er zijn veel mogelijkheden en kansen rondom de inzet van digitale informele zorgdiensten. Maar, lang niet alle gemeenten zien deze kansen zien en benutten ze. In 2013 hebben een aantal koplopergemeenten binnen de learning community voor digitale informele zorgdiensten (Learn DIZ)  kennis en ervaringen met elkaar gedeeld. Dit is een van de Living Labs van het landelijke ondersteuningsaanpak voor de informatievoorziening in het sociaal domein (vervolg op het VISD-project van VNG en KING).

Toolkit

De Digitale Steden Agenda, VWS, BZK en KING hebben het initiatief genomen om deze kennis en kunde samen te vatten in de toolkit Digitale Informele Zorgdiensten. De toolkit biedt tips, trucs, instrumenten, aanpakken en ervaringen. Dit helpt uw gemeente bij het maken van afwegingen, analyseren van de huidige en gewenste situatie en het maken van een plan van aanpak om met digitale informele zorgdiensten aan de slag te gaan.

Uitgangspunten en aandachtspunten

Rondom de keuze en implementatie van digitale informele zorgdiensten zijn een aantal uitganspunten te noemen:

  • Ontwikkel geen nieuwe diensten maar sluit aan bij wat er al in de markt is;
  • Sta vooraf stil bij de rol die uw gemeente wil hebben bij de implementatie en inzet van dit soort instrumenten;
  • Kijk goed naar wat er al gebruikt wordt door de organisaties en de gemeenten in de omgeving zodat er ook massa ontstaat;
  • Maak ruimte voor communicatie, zowel met zorg- en welzijnsorganisaties als met burgers.

Ook zijn een aantal belangrijke aandachtspunten bij de keuze en implementatie voor een informele zorgdienst te onderscheiden:

  • Is uw gemeente faciliterend, regisserend of stimulerend? Dit is bepalend voor het systeem en de aanpak die uw gemeente kiest en de wijze waarop u dit implementeert en het gebruik ondersteunt.
  • Welke effecten wil je bereiken en hoeveel wil je hiervoor investeren?
  • Welke ondersteuning levert een leverancier bij de implementatie en het gebruik? Past dit bij uw gemeente? En welke afspraken maak je hierover?
  • Het aanschaffen van een ICT-systeem is niet voldoende. Hoe stimuleert uw gemeente het gebruik en ondersteunt u de burgers bij het gebruik?
  • Communicatie is de rode draad in alle ervaringen. Het is belangrijk om te bedenken wie je doelgroep is, welke boodschap je wilt verkondigen en op welke wijze? Met wie?

Meer informatie

Op de website van de Digitale Steden Agenda vindt u de toolkit en meer informatie over de toolkit Digitale Informele Zorgdiensten. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Hans Haveman of Daniëlle Branje van de Digitale Steden Agenda Zorgende Stad.

 

Lees ook