Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Interbestuurlijke samenwerking - Juridische wensdroom of rechtsillusie? 7/2/2014

13/01/2014

In een diverse en geglobaliseerde samenleving als de onze, is het amper mogelijk zich bestuur anders voor te stellen dan als gelaagd. De Europese Unie, de federale staat, gemeenschappen en gewesten, provincies en gemeenten en vele andere types van bestuur voeren de eigen taken naar best vermogen uit, en kunnen niet anders dan elkaar daarbij te ontmoeten. Fricties vermijden en vlot samenwerken is dus de boodschap van “multi level governance”.

Eigenaardig genoeg is de praktijk van die interbestuurlijke samenwerking zelden het voorwerp geweest van juridisch onderzoek. Bestuurskundigen hebben al langer dit thema ontdekt, maar een vertaling in rechtsbeginselen en rechtsregels is blijkbaar minder vanzelfsprekend. Misschien hoeft dat ook niet zo noodzakelijk, en kan een pragmatische benadering volstaan? Mogelijk, maar dat neemt niet weg dat interbestuurlijke samenwerking aanleiding geeft tot juridische vragen en moeilijkheden, waarbij het erop aan komt deze correct aan te pakken of te beantwoorden.

Uitgaande van praktijkervaringen en rechtsvergelijkend materiaal wil deze studiedag een eerste inventaris opmaken van de juridische uitdagingen die zich voordoen in het kader van de interbestuurlijke samenwerking. Daarbij wordt ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan de gevolgen van de zesde staatshervorming, die direct of indirect haar invloed zal doen voelen op de verhoudingen tussen de onderscheiden besturen.

Na een drietal inleidende referaten, krijgt u zelf het woord. In parallelle werkgroepen wordt nagegaan hoe interbestuurlijke samenwerking op het terrein, en met name op het juridische terrein wordt beleefd. Aan de hand van casussen uit de sectoren van welzijn en ruimtelijke ordening gaan we op zoek naar algemene lessen voor een praktisch optimale en juridisch verantwoorde samenwerking. Tijdens het slotdebat hebt u de kans te reageren op deze en andere pogingen – en misschien wel mee te wegen op de beleidsvorming ter zake.

Een interessante eersteling over een boeiende uitdaging!

INSCHRIJVEN EN MEER INLICHTINGEN