Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Congres Lokale en Provinciale Politiek: Plus est en vous? Meer met minder?

21/01/2014

Uitdagingen voor burgers, politici en ambtenaren. Het vijftiende congres ‘Lokale en provinciale politiek’ van het Centrum voor Lokale Politiek van de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent vindt plaats op maandag 17 maart 2014.

De gemeente- en provincieraadsverkiezingen zijn ondertussen al meer dan een jaar achter de rug. Ondertussen is het meer dan duidelijk geworden dat zowel de lokale als de provinciale politici en ambtenaren voor gigantische (financiële) uitdagingen staan. Het zijn interessante maar ook complexe uitdagingen die duidelijke keuzes vergen.

Het congres probeert aan de hand van vijf workshops, in de vorm van panelgesprekken, een antwoord te bieden op talrijke vragen.

Hoe kunnen er duurzame antwoorden geformuleerd worden op de financiële uitdagingen voor de lokale besturen? Hoe luidt klinkt de stem van de burger in het beleidsverhaal? Hoe kan een optimale dienstverlening bereikt worden binnen de gemeenten en provincies? In welke mate kan samenwerking oplossingen aanreiken? Hoe kan er een degelijk HRM-beleid gevoerd worden in moeilijke tijden?

Op deze en talrijke andere vragen zal het congres een antwoord proberen te bieden.

Het congres opent met Viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert Bourgeois. Nadien volgen heel wat topambtenaren en politici.

Het congres wordt afgerond met een boeiend politiek debat over ‘Vlaanderen en de lokale besturen na 25 mei 2014’.

Het congres laat, zoals uit het programma blijkt, heel wat hoofdrolspelers aan het woord. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden voor interventies uit het publiek. Het belooft een boeiend debat te worden.

Meer informatie, programma en inschrijving