Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

V-ICT-OR zet in op Informatieveiligheid

20/01/2014

Naast datastandaardisatie vanuit het project OSLO zet V-ICT-OR in 2014 volledig in op informatieveiligheid. Lokale besturen hebben nog een hele weg af te leggen binnen het domein van de informatieveiligheid, vandaar dat we de besturen, de managers en hun veiligheidsconsulenten maximaal willen ondersteunen.

We hopen hiermee de besturen maximaal te ondersteunen en kijken uit naar een veilig 2014!

We stellen daarom 4 nieuwe leerbronnen ten dienste van alle lokale besturen voor:

 1. Opleiding voor managers en mandatarissen (1 dag)
 2. Opleiding voor informatieveiligheidsverantwoordelijken en –consulenten (5 dagen)
 3. Begeleiding op maat van lokale besturen bij de uitvoering van een (externe) informatieveiligheidsaudit
 4. Bovendien werd onze tool voor informatieveiligheid (maturiteitsmeting) binnen lokale besturen zodanig vereenvoudigd dat een bestuur ofwel zelf aan de slag kan, ofwel zich beperkt kan laten begeleiden om de richtsnoeren te meten.

Bijkomende informatie

 1. Opleiding voor managers en mandatarissen (1 dag)

Tijdens deze eendaagse opleiding voor managers en mandatarissen nemen we informatieveiligheid vanuit hun perspectief onder de loep. Waar liggen de verantwoordelijkheden omtrent informatieveiligheid? Wat doe ik wanneer informatie onterecht ter beschikking van derden kwam? Hoe organiseer ik mijn lokaal bestuur binnen de bestaande regelgeving? Hoe doe ik een quick-scan binnen mijn organisatie? Hoe past informatieveiligheid binnen domeinen zoals interne controlesysteem en de leidraad voor organisatiebeheer? … op deze en vele andere vragen wordt een antwoord geformuleerd vanuit de praktijk, met het oog op de beheersing van deze materie binnen de organisatie (interne controle/leidraad organisatiebeheer).

Deze opleiding is NIET TECHNISCH.


We starten op vier locaties maar organiseren op basis van de vraag, heel graag extra sessies op bijkomende locaties. Dit zijn de reeds georganiseerde opleidingen:

 • 28-01-2014, Kortrijk 
 • 20-02-2014, Gent 
 • 29-04-2014, Berchem 
 • 15-05-2014, Hasselt 

Meer informatie en inschrijving

Download hier de brochure!

 1. Opleiding voor informatieveiligheidsverantwoordelijken en –consulenten (5 dagen)

Tijdens deze uitgebreide opleiding nemen we collectief de richtsnoeren volledig onder de arm en bekijken deze vanuit een realistische, dagdagelijkse praktijk. De toepasbaarheid wordt vaak iets te ver gezocht waardoor het domein als onbekend wordt ervaren. We willen vooral stilstaan bij de problematiek rond de richtlijnen, in hoeverre we ze in onze bestaande werkomgeving maximaal kunnen implementeren, we bekijken het hele traject, van de analyse van het interne controlesystemen tem de doorlichting van bestaande processen.
De kennis van de ingeschrevenen wordt na module 5 getoetst zodat de domeinspecialisten in staat zijn hen volwaardig te certificeren.
We starten deze opleiding op twee locaties maar organiseren graag extra opleidingen op basis van de vraag, op bijkomende locaties:

 • Start 13-03-2014, Gent
 • Start 20-05-2014, Berchem 

Om deze opleiding te geven gingen we op zoek naar lesgevers die vanaf het eerste uur begaan zijn met de materie, dagdagelijks geconfronteerd worden met de problematiek op het terrein en gecertificeerd lead auditor zijn in de ISO 27001/2.
Praktisch: Informatieveiligheidsconsulenten kunnen instappen vanaf module 2, module 1 is bestemd voor aspiranten of personen die niet vertrouwd zijn met de basisbegrippen.

Meer informatie en inschrijving

Download hier de brochure!

 

 1. Begeleiding op maat van lokale besturen bij de uitvoering van een (externe) informatieveiligheidsaudit

Om de lokale besturen te helpen bij het auditeren van hun informatieveiligheid zal V-ICT-OR in samenwerking met enkele vooraanstaande specialisten en provincies personeel inzetten op informatieveiligheid.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan via security@v-ict-or.be

 1. Tool voor informatieveiligheid (gratis voor leden van V-ICT-OR )

Om u te helpen bij de analyse omtrent informatieveiligheid heeft V-ICT-OR de richtsnoeren verwerkt in een tool waarmee u stap voor stap door de verschillende domeinen kan gaan en u zichzelf kan scoren op maturiteit, risico en aanpak van de risico’s. Als output krijgt u een eerste veiligheidsplan. De vragen zullen op de V-ICT-OR security site worden ondersteund door een WIKI rond informatieveiligheid. U kan bij ons ook terecht voor begeleiding bij de zelfevaluatie.
Bij het doorlopen van de vragenlijst komen alle aspecten van informatieveiligheid aan bod. De technische beveiliging, het verzekeren van de privacy en de procesmatige aanpak binnen uw organisatie. In tijden van BYOD, Cloud, keteninformatisering, gecentraliseerde contactendatabanken, sociale media en internetinteractie is informatiebeveiliging meer dan ooit aan de orde.
U kan als V-ICT-OR lid zelf van start gaan met de tool op security.v-ict-or.be of contact opnemen via security@v-ict-or.be voor meer informatie over de mogelijkheden tot begeleiding
 
Meer informatie