Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Uitwisseling van informatie en gegevens en het belang van semantische interoperabiliteit.

30/01/2014

Semantische interoperabiliteit voor uitwisseling van informatie en gegevens wordt  door de EU Digital Agenda en de lidstaten als een grote uitdaging beschouwd.

De Europese Commissie promoot en gelooft in een kruisbestuiving wat interoperabiliteit betreft via het ISA programma (Interoperability Solutions for European Public Administrations) - waarvan de Vlaamse OSLO-standaard (OSLO, Open Standaard voor Lokale Overheden) die V-ICT-OR initieerde een lokale implementatie is. Het ISA-programma benadrukt meer en meer  het belang van semantische normen, die normen zijn op hun beurt  belangrijke troeven die regeringen en overheidsdiensten met zorg moeten beheren. Het ISA programma tracht de  zichtbaarheid van reeds beschikbare semantische normen te vergroten. Bovendien vergemakkelijkt en bevordert ISA de overeenkomsten wat betreft basis informatiemodellen, door een "dunne", interdomein semantische interoperabiliteitslaag te bouwen.

Meer weten? Kom naar “Data Days 2014”, van 17 tot 19 februari in Gent, en volg de sessie van Mr. Vassilios Peristeras, Programme Manager van de Europese Commissie