Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Geopunt bundelt alle Vlaamse geodata

08/02/2014

Als uniek geoportaal bundelt Geopunt alle mogelijke beschikbare geografische informatie voor burger, bedrijf en overheid. Een laagdrempelig gebruik van geografische informatie staat centraal door het samenbrengen van maatschappelijk relevante geografische gegevens op een slimme en gebruiksvriendelijke manier: http://www.geopunt.be/ 

Dé Vlaamse basiskaart

Geopunt heeft meteen een flinke primeur door de voor Vlaanderen pas afgewerkte basiskaart  toegankelijk te maken voor elke burger. Wie deze erg gedetailleerde kaart raadpleegt, vindt betrouwbare en actuele informatie  over percelen, gebouwen, adressen, wegen en waterlopen. De nauwkeurigheid van die informatie gaat véél verder dat wat de burger nu kent onder de vorm van een stafkaart, Google Maps of het het kadasterplan. Het project “Grootschalig Referentiebestand (GRB)”  ligt hiervan aan de basis en werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering met de nutsector. Naast de Vlaamse overheden zijn zij de belangrijkste gebruikers van de basiskaart voor het nauwkeurig positioneren van hun kabels en leidingen. In Geopunt worden daarnaast ook luchtfoto’s aangeboden. De kwaliteit én actualiteit van die luchtfoto’s is beter dan wat de Vlaamse burger vandaag de dag gewoon is via andere (commerciële) toepassingen die algemeen ingang hebben gevonden.

 

Direct navigeren naar POI’s

De Vlaamse authentieke bron voor adressen, het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB), werd samen met een aanbod van publieke en private points of interest (POI’s) geïntegreerd in een globale zoekfunctie. Op basis van een door de gebruiker in de zoekbalk ingegeven adres of POI (kinderopvang, school, ziekenhuis …) kan worden genavigeerd naar de gewenste locatie op kaart. POI-thema’s kunnen eveneens als laag toegevoegd worden aan de kaart zodat je een globaal overzicht krijgt van de spreiding van specifieke POI’s en het aanbod in je directe omgeving.   

 

Routebeschrijving en wegenwerkeninfo

Geopunt zal ook informatie ontsluiten over wegenwerken en andere innames van het openbare domein. Tegen april 2014 zal deze informatie geïntegreerd worden met de routebeschrijving. Zo zal Geopunt de eerste website zijn die het mogelijk maakt om een routebeschrijving op te vragen die rekening houdt met eventuele wegwerkzaamheden op je reisroute.

 

Gedigitaliseerde historische kaarten

Via Geopunt krijgt de Vlaamse burger voor het eerst toegang tot historisch én digitaal kaartmateriaal. Het gaat om luchtfoto-opnames van de afgelopen 20 jaar, topografische en kadastrale kaarten uit de 18e en 19e eeuw. Zo kan de historische evolutie onderzocht worden van het bodemgebruik of kan simpelweg gekeken worden hoe je perceel of woning eruit zag in het verleden. Dit aanbod zal in de toekomst verder uitgebreid worden met kaartmateriaal uit de 20e eeuw. 

Fun voor applicatieontwikkelaars

Het merendeel van de geografische gegevens op Geopunt zijn ook beschikbaar als webservices. Dit verlaagt de drempel voor applicatieontwikkelaars binnen bedrijven en  openbare besturen om deze diensten in hun eigen toepassingen te integreren. Mobiele en bedrijfstoepassingen kunnen snel en tegen een lage kost ontwikkeld worden op basis van het elektronisch geografisch dienstenaanbod van de Vlaamse overheid.

 

Verdere uitbouw

Deze Geopuntrelease is slechts een begin. In de loop van 2014 zal het portaal verder verrijkt worden met data, maatschappelijk relevante apps en integratiemogelijkheden (bv. MyMaps, MiniMaps, online geocoderen) zodat bedrijven, besturen en burgers Geopunt als waardevol instrument kunnen gebruiken in hun dagelijkse activiteiten.

Gericht innovatiebeleid

De lancering van deze gloednieuwe Geopunt-site kadert dan ook probleemloos in de doelstellingen van Vlaanderen In Actie (VIA), waarbij onder meer wordt gestreefd naar een gericht innovatiebeleid. De lancering van deze site toont aan dat de Vlaamse overheid niet alleen innovatie stimuleert maar er ook actief in participeert. Het gaat bovendien om een innovatieve website die een maatschappelijk en economisch hefboomeffect kan genereren waardoor er ook realisaties kunnen volgen in andere beleidsdomeinen. Geopunt kan dan ook terecht een innovatieknooppunt worden genoemd.