Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Coördinatiecomité Vlaamse dienstenintegrator (VDI) is een feit.

17/02/2014

Op 30 januari werd het VDI coördinatiecomité boven de doopvont gehouden. “De opdracht van het coördinatiecomité is om te onderzoeken over welke thema’s rond het informatie- en ICT-beleid en onder welke voorwaarden het coördinatiecomité beslissingen kan nemen die voor alle entiteiten van de Vlaamse administratie bindend zullen zijn,” zo benadrukte de voorzitter, de heer Frank Geets – Administrateur-Generaal van het Agentschap voor Facilitair Management. De vorderingen van dat onderzoek zullen op regelmatige basis aan de bevoegde Vlaamse minister gerapporteerd worden.

Om een betere doorstroming en integratie van informatie tussen het lokale en Vlaamse beleidsniveau te beogen, werden drie zetels toegekend aan de lokale besturen (VVP, V-ICT-OR en VVSG).

Bovendien besliste het coördinatiecomité een werkgroep “lokaal e-gov” op te richten die in hoofdzaak aan drie belangrijke strategische pijlers zal werken: datastandaardisatie (OSLO), informatieveiligheid en open processen zal werken. De bestaande stuurgroep Lokaal e-Government - de vertegenwoordigers van o.a. V-ICT-OR, VVSG, Vlaamse lokale ontvangers, het expertisecentrum van gemeentesecretarissen, Vereniging van Vlaamse OCMW–Secretarissen, VVP en CORVE – die zes-wekelijks vergadert, vroeg het mandaat aan het coördinatiecomité om door te gaan met zijn operationele werking. Daardoor wordt de stuurgroep omgevormd tot een werkgroep “lokaal e-Government” binnen dit coördinatiecomité.

De werkgroep zal uitgebreid worden met vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid, dit om de communicatielijnen met de Vlaamse overheid korter te houden. Diverse entiteiten uit de Vlaamse overheid kunnen op deze manier mee de richting bepalen voor de implementatie van het lokaal e-govbeleid - in lijn met de strategie uitgezet door het coördinatiecomité - en een structurele oplossing helpen zoeken. Aan V-ICT-OR werd gevraagd een nota op te stellen die als insteek kan dienen voor deze werkgroep.