Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

OSLO – De balans op weg naar de Staten Generaal van 27 mei

20/02/2014

Dinsdag 27 mei 2014 moet bij iedereen die het lokaal bestuur een warm hart toedraagt vet in de agenda staan. Dat is de dag waarop OSLO 2.0 wordt gepresenteerd en hoe! Wij stevenen af op de presentatie van een aantal praktische toepassingen van de OSLO standaard. Een standaard die lokale besturen gaat helpen daadwerkelijk de nodige besparingen te realiseren, omdat gegevensuitwisseling – zowel binnen het lokaal bestuur als tussen lokale besturen -heel wat efficiënter en eenduidiger wordt.

Sinds december 2013 zijn verschillende werkgroepen volop aan de slag. Inmiddels kunnen we de balans opmaken en vaststellen welke de concrete zaken zullen worden die lokale besturen verder zullen helpen.

Wat vind je in het pakket?
- Allereerst de daadwerkelijke piloten met de OSLO standaard. Die hebben betrekking op:

 1. een standaard set aan e-formulieren, die het mogelijk maken op basis van de OSLO standaard eenvoudig en snel met vaste “OSLO blokken” je e-dienstverlening vorm te geven. Eén van die formulieren zal gaan over de aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen, we streven naar minimaal 20 formulieren;
 2. de gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening. Vanuit een separaat project over de gedeelde catalogus worden de OSLO standaarden geïmplementeerd.

- Verder zijn de verschillende werkgroepen in gesprek met:

 1. CORVE en Fedict rond de inbedding van e-death en CSAM
 2. CORVE en de Vlaamse overheid rond de inbedding van e-invoice.
 3. een aantal besturen over de implementatie van OSLO in hun producten. Heb je belangstelling? Neem dan gerust contact op (info@v-ict-or.be);

Wat kan je nog meer verwachten?

 1. Een duidelijk referentievoorbeeld van de services. Deze zullen we als referentie aanbieden aan de dienstenleveranciers en lokale besturen. Het grote voordeel van deze services is dat direct conform de OLSO standaard de technische specificaties voorhanden zijn.
 2. Een aantal tools die het lokale besturen mogelijk maakt een strategisch aankoopbeleid te formuleren en implementeren. De producten die we hier als tool aanbieden naast de OSLO standaard zijn: 
  • Softwarecatalogus
  • Architectuurschema
  • Referentiecomponenten
  • Ketenschema
  • Implementatieschema
  • Bestekteksten


- Tot slot wordt gewerkt aan een goede governance structuur voor het beheer en door-ontwikkelen van OSLO.

Op 27 mei presenteren wij dit alles tijdens de Staten Generaal en kan je optimaal gaan profiteren van de projectresultaten. Dus zorg dat je in de startblokken staat!