Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vlaamse Toezichtcommissie verwelkomt opleidingen informatieveiligheid

20/02/2014

Dat de informatieveiligheidsnormen nog steeds weinig gekend zijn is al langer een zorg van de Vlaamse Toezichtcommissie. Voorzitter Willem Debeuckelaere is dan ook bijzonder verheugd over het opleidingsinitiatief van de Vlaamse ICT Organisatie. Hierdoor zullen de wettelijke verplichtingen en plichten ook beter begrepen worden door de lokale mandatarissen.


Het is al enkele jaren een vraag van de VTC dat voor alle Vlaamse lokale besturen een informatieveiligheidsconsulent aangesteld wordt. Ook de specifieke opleidingen voor de veiligheidsconsulenten zijn dus meer dan welkom en het uitreiken van een certificatie, zal de domeinspecialisten herkenbaar maken in hun organisaties. Dat dit door een onafhankelijke partner als V-ICT-OR gebeurt is zeker een pluspunt. De VTC vindt het ook zeer positief dat de verschillende modules van de opleiding aansluiten bij de veiligheidsprincipes zoals deze zijn vastgelegd binnen de “Richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in steden en gemeenten, in instellingen die deel uitmaken van het netwerk dat beheerd wordt door de KSZ van de sociale zekerheid en bij de integratie OCMW – gemeente.” Deze vormen immers ook de basis voor het informatieveiligheidsplan. Het voldoen aan de veiligheidsnormen geeft onder invloed van commerciële actoren vaak aanleiding tot forse uitgaven. Een gedegen opleiding is dan ook meer dan noodzakelijk.


Bekijk de opleidingen

Gecertificeerde informatieveiligheidsconsulent - Richtsnoeren

Informatieveiligheid voor leidinggevende in openbare besturen