Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Implementatieondersteuning Beleidsinformatie Jeugd van start

24/02/2014

KING is gestart met het ondersteuningsprogramma Beleidsinformatie Jeugd. Doel van het programma is om gemeenten te ondersteunen bij het aansluiten op de Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV) en hen te informeren over de Routeervoorziening Beleidsinformatie Jeugd (RBJ) en de Eenmalige Gegevensoverdracht. In het nieuwe jeugdstelsel krijgen gemeenten en justitiële organisaties verschillende verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Efficiënte en effectieve informatieuitwisseling tussen betrokken partijen is daarbij cruciaal. Met CORV wordt de berichtenstroom gedigitaliseerd en gestandaardiseerd tussen partijen in de justitiële jeugdketen, waaronder gemeenten. 

“In de komende maanden moeten 403 gemeenten aansluiten op CORV”, aldus Bart Geerdink, projectleider CORV bij KING. “Een belangrijke eerste stap is het uitvoeren van een impactanalyse waarin vastgesteld wordt welke ondersteuningsbehoefte is vereist en welke (proces)aanpassingen gemeenten moeten doorvoeren. Die analyse wordt uitgevoerd in samenwerking met gemeenten, ICT-softwareleveranciers en andere stakeholders. Gelijktijdig worden gemeenten geïnformeerd over het totale spectrum voor Beleidsinformatie Jeugd en wordt hen verzocht om deel te nemen aan het ondersteuningsprogramma.”

Het ondersteuningprogramma Beleidsinformatie Jeugd wordt uitgevoerd in samenwerking met de VNG en de ministeries van Veiligheid en Justitie (V&J) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meer informatie
Informatie over CORV of over het programma Beleidsinformatie Jeugd kunt u vinden op de website van KING. https://www.kinggemeenten.nl/secties/beleidsinformatie-jeugd-corv/programma-beleidsinformatie-jeugd-corv

Het wetsvoorstel met betrekking tot het nieuwe jeugdstelsel is op dinsdag 18 februari 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. In oktober 2013 was het voorstel al aangenomen door de Tweede Kamer.

Persbericht - Den Haag, 19 februari 2014