Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ook de POD Maatschappelijke Integratie ondersteunt opleidingen informatieveiligheid

26/02/2014

Onze opleiding "Informatieveiligheidsconsult volgens de richtsnoeren" werd nu ook gecertificeerd door de POD Maatschappelijke Integratie! Deze certificering kwam er omwille van de praktijkgerichte insteek van de opleiding waarbij oa de problematiek van de informatiestromen tussen steden, gemeenten en OCMW’s heel specifieke aandacht krijgt!

De voorzitter Julien Van Geertsom formuleerde het als volgt: "We vinden dat het echt belangrijk is om ook de mandatarissen op de hoogte te brengen van de minimale veiligheidsnormen die zowel door de OCMW’s als door de gemeenten kunnen worden toegepast. Hierdoor zullen de wettelijke verplichtingen en plichten beter begrepen worden op 3 niveaus: de organieke wet, de federale wetten en de Vlaamse decreten.

Ook de andere opleidingen t.a.v. de veiligheidsconsulenten zijn een goed initiatief. Samen hebben we dan ook enkele aanpassingen doorgevoerd zodat de POD MI de inhoud van de opleidingen erkent en in overeenstemming ziet met de veiligheidsprincipes gehuldigd door de POD MI en door de KSZ."

Voorzitter Eddy Van der Stock is verheugd met deze erkenning van zowel POD MI als van de Vlaamse Toezichtscommissie. “Op deze manier is onze doelgroep verzekerd van het feit dat we niet alleen theoretisch de nodige expertise in de opleidingen plaatsten, maar dat deze ook door een sterke ervaring uit het terrein worden aangevuld.”

Deze opleiding is zowel een aanrader voor informatiebeheerders binnen openbare besturen (Steden gemeenten, OCMW, ...) als voor "commerciële integratoren" die diensten leveren aan openbare besturen en die op dezelfde golflengte dienen te zitten.