Voorbereiding Open Data Dag in Vlaanderen (oktober 2014)

27/02/2014     Algemeen nieuws en Open Data     Vlaamse ICT Organisatie     2111     0

Op 3 oktober 2014 organiseert de Vlaamse overheid de derde editie van de “Open Data Dag in Vlaanderen”. Dit jaar ligt de focus op de gebruiker van overheidsinformatie.  Wij plannen een spoor “Open data en Mobiliteit” op deze dag.

Naar aanleiding van deze Open Data Dag organiseren wij een ronde tafel, op vrijdag 14 maart 2014, waar wij u graag wil op uitnodigen. Dit overleg wil enerzijds een aantal aandachtspunten identificeren die op 3 oktober aan bod kunnen komen en anderzijds afstemmen op welke wijze er verdere stappen kunnen gezet worden met betrekking tot het Open Data mobiliteitsbeleid op Vlaams niveau.

De voorlopige agenda op dit overleg:

•             Status Open Data bij de Vlaamse overheid;

•             Relatie Open Data – Mobiliteit;

•             Verplichting in het kader van de nieuwe PSI richtlijn – Europese commissie;

•             Verdere concrete stappen. 

Suggesties met betrekking tot deze agenda zijn welkom.

Een mail met “Bevestig aanwezigheid” in het onderwerp veld is voldoende, liefst naar: noel.vanherreweghe@bz.vlaanderen.be

Praktische gegevens

Vrijdag 14 maart van 13h.30 tot 16h.30 - Vlaamse overheid, Balkon 4 Links, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel

Namens

Noël Van Herreweghe

Programmamanager 0pen Data

Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE)

e-government ICT-Beheer (e-IB) - Bestuurszaken

Boudewijngebouw 4B

Boudewijnlaan 30 bus 46, 1000 Brussel

Tel 0473 881872| Fax 02 553 55 42

http://www.corve.be/ http://www.opendataforum.eu

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!