Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De definitieve leidraad organisatiebeheersing is er!

03/03/2014

De leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen is een instrument om de interne werking te evalueren en zo te werken aan interne controle of organisatiebeheersing.

Voor Audit Vlaanderen vormt het bovendien de basis om de organisatie-audits uit te voeren. Het opmaken van de leidraad gebeurde in samenspraak met heel wat medewerkers van lokale besturen.

De ontwerpversie werd geschreven aan de hand van verschillende gesprekken en bevragingen waaruit grondige verbeteringen werden geput. Heel wat andere federaties, besturen en andere instanties gaven bovendien ook feedback op de ontwerpversie.

Alle feedback werd vervolgens verzameld en uitgewerkt in de vorm van een definitieve leidraad, die nu ter beschikking is.

Eind vorige jaar gaf VICTOR feedback op de leidraad. Oordeel zelf of deze nuttig was.