Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Post-Snowden tijdgeest zorgt voor doorbraak?

13/03/2014

Het Europees Parlement lijkt aardig op weg om binnen Europa te komen tot een sterkere privacywetgeving. Vrijwel unaniem schaarden de parlementsleden zich achter een ontwerpwetgeving welke burgers de mogelijkheid moet bieden om een betere controle uit te oefenen op de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

Zo zullen internetdiensten expliciet de toestemming moeten vragen vooraleer ze persoonlijke gegevens mogen verwerken. In de wandelgangen vernemen we dat deze regelgeving ook meer bescherming moet bieden tegen de praktijken van inlichtingendiensten.

Merk op dat het hier over een ontwerp van wet gaat! Op de definitieve regelgeving is het nog even wachten!