Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Aanwijzingen voor politici in spé...

21/03/2014

V-ICT-OR bereidt samen met de Stuurgroep lokaal e-government een memorandum voor dat zal worden overhandigd aan de nieuwe
bestuurders binnen de Vlaamse en federale regering. In de draft van dit memorandum kunnen we alvast lezen dat men op de werkvloer
sterk de noodzaak aanvoelt voor consolidatie wat betreft de politieke inzet voor IT. Bovendien is men vragende partij dat de oplossingen
gedegen zijn getest voor ze naar de besturen uitgerold worden.
“Wil de volgende regering inzetten op ICT om bestuursprocessen te moderniseren en zo de gemeentefinanciën de levensnoodzakelijke
zuurstof te geven, dan moet zij inzetten op een Minister die de administratieve vereenvoudiging uitwerkt en centraal aanstuurt,
bijgestaan door de dienstenintegratoren in een proeftuin met lokale besturen”.
Het definitieve document zal worden voorgesteld op 8 mei (Shopt IT, Hilton Antwerpen).

De Stuurgroep lokaal e-government is de overkoepelende stuurgroep die bestaat uit een vertegenwoordiging van lokale besturen en de Vlaamse Overheid:
V-ICT-OR, ECG (Expertisecentrum van gemeentesecretarissen), KORTOM (vereniging voor overheids-communicatie),
VVOS (Vlaamse Vereniging van OCMW-Secretarissen) en VLO (Vlaamse Lokale Ontvangers) voor de lokale besturen.
CORVE en AGIV vertegenwoordigen er de Vlaamse Overheid.