Weg met de oubollige stofnesten!

24/03/2014     Algemeen nieuws en Goede Praktijk     Hedwig Daineffe     2040     0

Dat links en rechts bibliotheken zich trachten te ontdoen van het beeld van oubollige stofnesten had u misschien zelf ook al gemerkt.
Maar dat zij daarenboven meer en meer evolueren naar hippe centra voor allerlei media was u vast ontgaan.

Dat zulke hippe centra best stevige funderingen hebben staat buiten kijf. Bibnet (en dit is de organisatie die van uit de Vlaamse Overheid ondersteuning geeft aan de bibliotheken) liet hiertoe een studie uitvoeren om uit te maken hoe de systeemarchitectuur van een moderne digitale bibliotheek er moet uit zien.

Uit die studie bleek dat zulk een architectuur tal van raakvlakken heeft met het lokale gemeentelijke of stedelijke IT-landschap. Zo worden uitleenplatformen vaak geïntegreerd in de websites van het lokale bestuur. Betalingen worden afgehandeld in de systemen van de lokale overheid.

Het gebrek echter aan een georganiseerde samenwerking en afspraken resulteert vandaag in een wildgroei van projecten. Om niet de belanden in een uitzichtloze IT-koterij is er meer dan ooit nood aan een richtinggevend kader en een langetermijnstrategie. Op Shopt IT (6 mei Hilton Antwerpen) komt Bibnet alvast een tip van de sluiter oplichten. Hier krijg je alvast een voorproefje.  

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!