Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

OSLO - Praktische toepassingen op Staten Generaal - 27/5

01/04/2014

Dinsdag 27 mei 2014 moet bij iedereen die het lokaal bestuur een warm hart toedraagt vet in de agenda staan. Dat is de dag waarop OSLO 2 wordt gepresenteerd en hoe! Wij stevenen af op de presentatie van een aantal praktische toepassingen van de OSLO standaard. Een standaard, die lokale besturen gaat helpen daadwerkelijk de nodige besparingen te realiseren, omdat de gegevensuitwisseling binnen het lokaal bestuur en tussen lokale besturen, heel wat efficiënter en eenduidiger wordt.

Op weg naar mei zijn wij sinds december 2013 volop aan de slag met OSLO 2. De verschillende werkgroepen hebben hun weg moeten vinden in een duidelijke afbakening, maar inmiddels kunnen wij de balans opmaken en vaststellen wat de concrete zaken zullen worden, die lokale besturen verder gaan helpen.

Allereerst de daadwerkelijke piloten met de OSLO standaard.

Deze zullen betrekking hebben op:

  1. Een standaard set aan E-Formulieren, die het mogelijk maken op basis van de OSLO standaard eenvoudig en snel met vaste “OSLO blokken” uw E-Dienstverlening vorm te geven. Een van de formulieren zal gaan over de aanvraag stedebouwkundige inlichtingen; er wordt gestreefd naar minimaal 20 formulieren;
  2. De gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening; Vanuit een separaat project over de gedeelde catalogus worden de OSLO standaarden geïmplementeerd;

Verder zijn wij nadrukkelijk in gesprek:

  1. Met een aantal besturen zijn wij in overleg om concreet de OSLO standaarden in hun producten te implementeren, welk in Mei al gepresenteerd kunnen worden;
  2. Met Fedict zijn wij in overleg rondom de inbedding van E-Death en CSAM
  3. Met de Vlaamse overheid zijn wij in gesprek over de inbedding van E-Invoice
  4. Met AGIV en Corve zijn we aan het kijken naar de juiste informatieknooppunten voor de ontsluiting van alle authentieke gegevens.

De werkgroep dienstverlening zal zich de komende periode sterk bezig houden met het valideren van de genoemde pilots en het bespreken van de andere kandidaat pilootprojecten. De werkgroep referentie implementatie gaat de komende periode verder met het maken van een duidelijk referentievoorbeeld van de services. Deze zullen als referentie worden aangeboden aan de dienstenleveranciers en lokale besturen. Grote voordeel van deze services, is dat direct conform de OLSO standaard de technische specificaties voor handen zijn.

De werkgroep tools gaat zich juist richten om rondom de implementatie van de OSLO standaard een aantal tools aan te bieden, die het lokale besturen mogelijk maken een strategisch aankoopbeleid te formuleren en implementeren.

De producten die hier als tool worden aangeboden naast de OSLO standaard zijn: Softwarecatalogus, Architectuurschema, Referentiecomponenten, Ketenschema, Implementatieschema, Bestekteksten

De werkgroep Governance heeft de nieuwe governance structuur voor OSLO opgeleverd, inclusief het advies om te komen tot een meer integrale werkorganisatie lokaal e-government.

Tevens wordt hier een afstemming van de releaseplanning van FEDICT en het project OSLO 2 besproken.

De Staten Generaal

Waarom moet u de Staten Generaal nu in uw agenda zetten? Omdat wij daar “Met OSLO aan het werk” gaan neerzetten.

U komt op een bijeenkomst waarin U als lokaal bestuur direct aan de slag kan met de tools die wij opleveren. U neemt uw eigen vraagstukken mee naar de dag en gaat o.l.v. experts aan de slag met de bovengenoemde zaken. Praktisch gaat het worden en ook uw softwareleveranciers zullen waar nodig meedenken. Dus blokkeer 27 Mei 2014 de hele dag en binnenkort ontvangt U de uitnodiging om uw eigen uitdagingen in een dag te voorzien van een structuur of zelfs oplossing.