Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Overheidscloud wordt dan toch intern gebouwd

03/04/2014

De overheidscloud – ook wel g-cloud genoemd – komt er. Fedict en Smals gaan samenwerken om het project intern uit te werken. Over de overheidscloud of g-cloud is al veel inkt gevloeid. Het idee voor een ‘government cloud’ naar analogie met Groot-Brittannië werd al in 2011 geopperd door toenmalig minister van ict en telecom Vincent Van Quickenborne, en werd even nadien opgepikt door Fedict dat via het Fedman III project een eerste bouwsteen voor het cloudproject legde. De aanbesteding liep echter niet van een leien dakje, waardoor het project in september 2012 in de koelkast gestopt werd.
In 2013 werd de zoektocht naar een integrator en leverancier van een ‘hybride cloud’ oplossing dan toch opnieuw opgestart, om dan begin dit jaar opnieuw rood licht te krijgen. Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert gaf toen al aan dat “intern bekeken wordt wat er nu gedaan kan worden”.