Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De Vlaamse Regering stemt in met de conceptnota krachtlijnen e-governmentbeleid

15/04/2014

Op vrijdag 4 april stemde de Vlaamse Regering in met de conceptnota met de krachtlijnen van het e-governmentbeleid tussen de verschillende overheden van het land. De bevoegde minister voor e-government zal het voorstel tot uitbouw van een Vlaamse interbestuurlijke e-governementsamenwerking met het coördinatiecomité van de Vlaamse dienstenintegrator uitwerken en opvolgen.

V-ICT-OR sprong in de bres om werk te maken van de consolidatie van de ingezette middelen ten dienste van lokaal e-Government. Een structurele samenwerking tussen alle lokale besturen en de Vlaamse overheid is meer dan ooit aan de orde. De Vlaamse overheid toonde reeds zijn bereidheid om mee te werken om nieuwe samenwerkingen tot stand te helpen brengen wanneer hiervoor een draagvlak bij een voldoende grote groep spelers bestaat en om met de bestaande spelers aan de slag te gaan.

Om op de werkvloer echt tot resultaten te komen, is het belangrijk mensen, middelen en expertise organisatorisch te bundelen. Ook in deze volgende stap wil onze organisatie een voortrekkersrol opnemen door iedereen mee rond de tafel te brengen.
De werkgroep lokaal e-Government speelt hierin een belangrijke rol. Deze werkgroep werd opgericht door het VDI coördinatiecomité (Vlaamse Dinestenintegrator), waarin de belangrijkste koepelorganisaties op lokaal niveau, samen met enkele belangrijke Vlaamse beleidsdomeinen en de dienstintegratoren, de bakens aan het uitzetten zijn naar een gedegen Lokaal e-Governmentsbeleid. Zo’n Vlaamse interbestuurlijke e-governmentsamenwerking, dient een interbestuurlijk experten, kennis- en competentiecentrum voor e-Gov op te zetten waarbij dit laatste fungeert als netwerkstimulator, ketenintegrator, het kruispunt voor interbestuurlijke gegevensuitwisseling en het samen bouwen en aankopen van oplossingen. Een operationeel orgaan gestuurd vanuit VDI en zijn werkgroep lokaal e-Government (en liefst ook vanuit GDI). Ons idee omtrent de Vlaamse virtuele gemeente (VlaVirGem) of proeftuin was nog nooit zo dichtbij als vandaag. Alles staat op papier nu is er vooral “doe-kracht” nodig.