Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Staten Generaal OSLO – 27 mei – Save the date!

17/04/2014

Op dinsdag 27 mei 2014 moet bij iedereen die het lokaal bestuur een warm hart toedraagt vet in de agenda staan. Dat is de dag waarop OSLO 2 wordt gepresenteerd en hoe! Wij stevenen af op de presentatie van een aantal praktische toepassingen van de OSLO standaard. Een standaard, die lokale besturen gaat helpen daadwerkelijk de nodige besparingen te realiseren, omdat de gegevensuitwisseling binnen het lokaal bestuur en tussen lokale besturen, heel wat efficiënter en eenduidiger wordt.

Op weg naar mei zijn wij sinds december 2013 volop aan de slag met OSLO 2. De verschillende werkgroepen hebben hun weg moeten vinden in een duidelijke afbakening, maar inmiddels kunnen wij de balans opmaken en vaststellen wat de concrete zaken zullen worden, die lokale besturen verder gaan helpen.

Hou 27/5 alvast vrij in je agenda. Programma en uitnodiging volgen binnenkort!

Lees alvast meer over de OSLO plannen en uitwerking