Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitaal Archief Vlaanderen - Oproep uitbreiding stuurgroep en POC

23/04/2014

Het project Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) wil een dienstverlening inrichten die alle overheidsinstanties in Vlaanderen toelaat om digitale informatie duurzaam te bewaren en te ontsluiten. Omdat Digitaal Archief Vlaanderen een dienstverlening wil aanbieden die zoveel mogelijk rekening houdt met de noden van de overheidsinstanties en met de pluriformiteit van de openbare sector, wil DAV de overheidsinstanties zelf een belangrijke stem geven in haar werking. Daarom zoekt Digitaal Archief Vlaanderen:
Versterking van de klantzijde in de projectstuurgroep
De stuurgroep Digitaal Archief Vlaanderen, die wordt voorgezeten door de Vlaamse overheid, bewaakt het goede verloop van de realisatie van de doelstellingen. FelixArchief/eDavid, KU Leuven/Lias, het Vlaams Parlement en het Vlaams Instituut voor de Archivering (VIAA) zetten hun expertise in om Digitaal Archief Vlaanderen mee op te bouwen. Graag wil Digitaal Archief Vlaanderen de stuurgroep versterken met vertegenwoordigers van kleine tot middelgrote overheidsinstanties, zodat ook hun noden kunnen worden bewaakt.
Wat vragen wij? U kan zich vrij maken om de maandelijkse stuurgroep bij te wonen. De bijeenkomst van de stuurgroep neemt anderhalf uur in beslag maar u hebt ook tijd nodig om de voorbereidende documenten door te nemen. U heeft affiniteit met informatiebeheer en veranderingsmanagement en u bent bereid om met collega’s af te stemmen om het nodige draagvlak te creëren.
Wat bieden wij u? U krijgt de kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan een project met grote uitstraling dat een wezenlijke bijdrage wil leveren aan de efficiëntieverhoging en de maturiteit van Vlaamse overheidsinstanties. Wij lichten u vooraf persoonlijk in over de objectieven en stand van zaken van het project.
U kan uw gemotiveerde kandidatuurstelling bezorgen vóór 9 mei 2014 aan projectleider Luc Truyens (luc.truyens@viaa.be). Ook voor bijkomende informatie kan u bij hem of op de projectwebsite terecht.
Meer informatie over het project: http://www.bestuurszaken.be/digitaal-archief-vlaanderen

Begeleiding van een proefopzet van DAV in de eigen organisatie
DAV wil een praktijktest in reële omstandigheden organiseren. Niet alleen kan de gebruikte software zo geoptimaliseerd worden; ook de gebruikersondersteuning kan dan opgebouwd worden vanuit het praktische werkveld. De proefopzet zal ons toelaten om een concreet inzicht te krijgen in de noden van overheidsinstanties inzake digitale archivering en vormt een cruciaal, onmisbaar onderdeel van het project.
Wat vragen wij? U bent bereid een klein projectteam te ontvangen dat een beperkte selectie van overheidsinformatie in proefopstelling onderbrengt in het digitale archief. We vragen dat een vertegenwoordiger van de organisatie dit proces mee aanstuurt, een archiefverantwoordelijke samen met het DAV-team alle activiteiten mee opneemt, en een ICT-verantwoordelijke beschikbaar is voor zowel ondersteuning als kennisverwerving.
DAV wil een eerste proefopstelling, waarbij de gegevens in een door u gekozen mappenstructuur (buiten een DMS) aan de belangrijkste archiveringsprocessen worden onderworpen, organiseren in juni en september 2014.