Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

KING, VenJ, VWS en leveranciers maken afspraken over aansluiting en gebruik CORV

05/05/2014

Om gemeenten optimaal te ondersteunen bij de wettelijke verplichting om voor 1 januari 2015 aan te sluiten op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV), is vandaag door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), de ministeries van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 21 leveranciers, een addendum ondertekend waarin een groot aantal afspraken is vastgelegd. Het addendum maakt integraal onderdeel uit van het KING-convenant, opgesteld in maart 2012.
Op 1 januari 2015 gaat het nieuwe jeugdstelsel van start. Dat betekent dat gemeenten vanaf die datum verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Met CORV wordt de berichtenstroom gedigitaliseerd en gestandaardiseerd tussen partijen in de justitiële jeugdketen en het gemeentelijk domein. Efficiënte, effectieve en eenduidige informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen is daarbij van essentieel belang. Larissa Zegveld, directeur KING: “Gemeenten zijn voor de inrichting van hun informatievoorziening grotendeels afhankelijk van hun ICT-leveranciers. Ik ben dan ook blij dat wij met elkaar de schouders eronder zetten om de implementatie van de Jeugdwet, en specifiek de aansluiting en het gebruik van CORV, tot een succes te maken.” Bij het aansluiten op CORV worden gemeenten ondersteund door het programma Beleidsinformatie Jeugd. Dit programma wordt uitgevoerd door KING, in opdracht van de VNG en in nauwe samenwerking met de ministeries van VenJ en VWS. Doel van het programma is om gemeenten te ondersteunen bij het aansluiten op CORV en hen te informeren over de beleidsinformatie jeugd en de eenmalige gegevensoverdracht jeugd. Het addendum is ondertekend door de leveranciers: BCT; c2Wmo; C3Group; Centric; Enable U; Gemboxx; Gino; Horlings & Eerbeek; InfoRing; JNET; KPN Lokale Overheid; Link2Control; Lost Lemon; Mozard; Osano; Perfectview; PinkRoccade Local Government; Stipter; Topicus; Vicrea; Xlab.

Persbericht: Den Haag, vrijdag 25 april 2014

Documenten

Website ondersteuningsprogramma Beleidsinformatie Jeugd (https://www.visd.nl/visd/collectieve-opdracht-routeervoorziening-corv)

Addendum CORV (PDF)

Factsheet CORV (PDF)

KING-convenant (PDF)