Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

ICT-, e-government- en informatiebeleid Vlaanderen voor lokale besturen’

12/05/2014

U bent door de Vlaamse Overheid  van harte uitgenodigd op de informatiesessie ‘ICT-, e-government- en informatiebeleid Vlaanderen voor lokale besturen’ op woensdag 14 mei in het VAC Gent.

De Vlaamse overheid biedt heel wat diensten op vlak van ICT, e-gov en informatie – waar ook de lokale besturen beroep op kunnen doen.  Zo sloot de Vlaamse overheid vier nieuwe ICT-contracten af. Een vijfde wordt in mei 2014 gegund. Daarnaast richt de Vlaamse overheid de VZW ‘Vlaanderen Connect.’ op, voor het aanwerven van strategische ICT-profielen. Er werden bovendien verschillende platformen ontwikkeld voor o.a. het beveiligd uitwisselen van gegevens en het indienen van kandidaatstellingen en offertes bij overheidsopdrachten; initiatieven genomen op vlak van open data; er werd kennis opgebouwd over degelijk informatiebeheer.

Wat houden de nieuwe ICT-raamovereenkomsten en VZW concreet in? Welke diensten biedt de Vlaamse overheid zelf? Hoe verhouden de contracten, VZW en diensten zich ten opzichte van elkaar? Welke lokale besturen kunnen afnemen en vanaf wanneer? Deze eerste sessie in het VAC Gent op 14 mei biedt u een overzicht en duiding.

Het volledige programma en het inschrijvingsformulier vindt u op de website van Bestuurszaken.