Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

OSLO academy

17/05/2014

De OSLO Academy bestaat uit 3 modules van 2 dagen.

De modules staan in het teken van OSLO gebruik, per module wordt de planvorming en implementatie behandeld en is aandacht voor de gebieden: strategie & sturing, authentieke registraties & gegevensmanagement, processen & producten, verbindingen & veiligheid,  applicatielandschap & opdrachtgeverschap en beheer & borging.

De modules worden regionaal in Vlaanderen gegeven, waardoor ook regionaal de kennisdeling optimaal kan plaatsvinden. 

Inhoud:

  • Module 1: Inleiding informatiemanagement & ICT-opdrachtgeverschap
  • Module 2: Gegevensmanagement en locatiegebonden informatie
  • Module 3: Binnengemeentelijk gebruik & beheer en borging & informatieveiligheid
Deelnameprijs (excl. BTW)
€ 650per deelnemer (lid van V-ICT-OR)
€ 1300 per deelnemer (niet-leden V-ICT-OR)
 
Minimaal 10 deelnemers per groep/locatie

Aanvang: 1e module start zodra 10 deelnemers in een bepaalde (aanvaarbare) regio worden gevonden.

Meer info of inschrijven

Waarom de OSLO academy?

"Hoe stuur ik leveranciers aan?" en "Hoe zorg ik dat een koppeling tussen verschillende registraties tot stand wordt gebracht?". Antwoord: Investeer in kennis en kunde. Deze en andere basale vragen borrelen met enige regelmaat op tijdens discussies met lokale besturen.

De invoering van koppelingen loopt niet altijd vlekkeloos, ook omdat (vooral kleinere) gemeenten vaak niet beschikken over voldoende adequaat opgeleide en ervaren (i-)deskundigen. Om daar structureels iets aan te doen hebben wij besloten te starten met de OSLO Academy, een opleidingstraject met als doel om kennis, kunde en vaardigheden van de (i-)deelnemers te optimaliseren.

Sneller

Naast het versterken van de i-functie binnen de lokale besturen mikt de OSLO Academy ook op een versnelde grootschalige invoering van de standaarden. Ook geven wij feitelijke informatie over het krijgen van potentiële baten van binnengemeentelijk gebruik van de authentieke bronnen. Samenhang is er ook met de projecten van CORVE, AGIV en Fedict.

Zodat een optimale inzet van alle reeds aanwezige bouwstenen mogelijk wordt.

Ook is er aandacht voor de OSLO instrumenten i-Spiegel en softwarecatalogus.

De  OSLO Academy richt zich binnen lokale besturen in eerste instantie op de i-verantwoordelijke. Tijdens de zogenoemde terugkomdagen van de OSLO Academy willen wij de i-verantwoordelijke samen met de business aan tafel, om zo de praktijk van alle dag te bespreken in een breder perspectief.

Wat het oplevert?

Voor besturen levert de OSLO Academy onder meer een versterking op van de i-functie in de organisatie. Na het volgen van de opleiding beschikt de deelnemer over de vaardigheden en handvatten om de informatievoorziening/ICT van het bestuur in zijn algemeenheid en OSLO in het bijzonder, ter ondersteuning van de lokale ambities en doelstellingen in te zetten.

Grootste winst is er waarschijnlijk voor burgers en bedrijven. Betere kennis en kunde binnen lokale besturen van en over standaarden en al beschikbare bouwstenen zal leiden tot een snellere invoering daarvan, waardoor burgers en bedrijven(nog) eerder zullen profiteren van een betere dienstverlening en administratieve lastenverlichting. Dát is uiteindelijk waar het om draait.