Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Het aanbieden van 'free WiFi' voor bezoekers

16/06/2014

Het gratis en/of betalend aanbieden van WiFi is sinds de opmars van de smartphone, laptop en tablet niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan. Klanten, consumenten, bezoekers verwachten vandaag de dag dat ze zich om het even waar op een WiFi netwerk kunnen connecteren. 

Waar bedrijven zich vroeger de vraag stelden of dit wel veilig was, of het netwerk al dan niet gesplitst moest worden van het bedrijfsnetwerk en wat er in de gebruiksvoorwaarden moest staan, worstelen bedrijven nu met heel andere vragen.

Of het nu om steden en gemeenten gaat, restaurants, detailhandel, allen stellen zich de vraag aan welke verplichtingen ze dienen te voldoen.

BELTUG en V-ICT-OR dringen er op aan concrete aanbevelingen te kunnen geven aan hun leden, wat onmogelijk is binnen het huidige wetgevende kader.

Het standpunt van BELTUG en V-ICT-OR vindt u hier (download pdf)