Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Generische digitale dienstverlening via website of andere media - haalbaar?

25/06/2014

Als een project niet slaagt, durven we dat ook luidop zeggen. Het project WASCO (Webs & Apps Standaarden voor de Converserende Overheid) had de ambitie om voor en door de lokale besturen een blueprint te laten opzetten om te evolueren naar een generische website. Door omstandigheden liep dit fout.

Toch blijven we geloven in de mogelijkheid om onze digitale dienstverlening op een generische manier te ontsluiten door web componenten ten volle te integreren van front naar backend. We willen het dan ook via een totaal andere insteek opnieuw proberen, de nota van onze collega’s uit de UK (SOCITM), "Do you do digital?" is onze inspiratiebron: SocITM, de vereniging voor IT en digitale professionals in de UK, heeft recent een korte en zeer visuele gids gepubliceerd rond 'digital' voor top managementteams in lokale besturen. In 16 bladzijden gidst SocITM ons door een overzicht van het toepassingsgebied, het bereik en de voortgang van digitale adoptie door lokale besturen, men licht best practices toe en duidt aan waar verbetering mogelijk is of waar het adoptieproces moet versneld worden. De gids is gratis voor iedereen, we hebben hem al gedownload gids "Do you do digital?".

Wie wensen we te betrekken?

 • Centrale overheden: omdat zij één van de toeleveringsbronnen zijn om de gemeentelijke data te verrijken, rekening houdende met privacy en andere beperkingen.
 • Lokale overheden:  in een eerste fase doorlopen zij een scan om te bepalen over welke dienstverlening ze het willen hebben vanuit hun organisatie en welke van deze gegevensbronnen kunnen dienen als te ontsluiten basisset (of ondersteunende/aanvullende datastroom).
 • Academische wereld: in onze zoektocht naar expertise is het belangrijk dat we het geheel kunnen staven met de juiste benchmarks.
 • Leveranciers: zij zullen getriggerd worden om zowel op conceptueel als technisch niveau in dialoog te gaan met de andere stakeholders om zo tot oplossingen, ideeën en probleemstellingen te komen. De realisatie van concrete projecten zal een toegevoegde waarde zijn.
 • Burgers: zij krijgen vooral via het community-deel van het project een stem. Via social media, crowdsourcing, plugin, enquêtes, visuals, … zullen burgers getriggerd worden om deel te nemen aan hun gemeente van de toekomst.

Welke zijn de bouwstenen?

 • OSLO – open standaardisatie (open standaarden voor lokale overheden)
 • IPDC (Producten Catalogus) van de gemeente aangeboden als een verrijkte Open Data set
 • Gedeelde Catalogus voor Publieke Dienstverlening (wegwijsinformatie)
 • Ontsluiting bedrijvengids op diverse manieren
 • Diverse inschrijvings- en dienstverlenende procedures gekoppeld tot aan het backend systeem (het e-loket van de toekomst)
 • Portaalprincipe “MijnGemeente”
 • Bizlocator – een gecentraliseerd overzicht van de op de markt aangeboden bedrijfspanden, het wijst ondernemers de weg naar een nieuwe passende bedrijfslocatie.

Hoe geven we dit vorm?

 • We brengen een privaat–publiek samenwerkingsverband bijeen dat zich buigt over de generische manier waarop we onze dienstverlening en onze informatie kunnen ontsluiten naar de buitenwereld.
 • Privépartners treden toe na een bescheiden inbreng van 2.500 €
 • Uit de publieke sector is iedereen  welkom.
 • We willen een eerste venster op digitale dienstverlening voor het einde van dit jaar!

En wanneer starten we?

De startvergadering gaat door eerste helft van september. 

Geïnteresseerd?

Als u er als bestuur aan denkt om binnenkort uw website te vernieuwen dan hoort u hier zeker thuis!

Stuur een e-mail naar kristien.decaluwe@v-ict-or.be vóór 11 juli 2014.

 

Artikel rond Do you do Digital (Eng)

Gids (gedownload, waarvan sprake in bovenstaand artikel) rond "Do you do digital?" van onze collega's uit de U.K. (Eng)