Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Samenwerken aan een nieuwe standaard voor koppelingen - partners getuigen

27/06/2014

Paul Van der Cruyssen - Enterprise Architect van Digipolis Antwerpen 
"OSLO is geëvolueerd van een standaard voor lokale besturen naar een standaard tussen overheden, het is belangrijk alle beleidsniveaus hiervoor te blijven warm maken. De doelgerichte pragmatische aanpak van V-ICT-OR zet in op inspraak en op communicatie van de noodzaak van standaarden. Door scopevernauwing in fase 1.0 hebben we duidelijke doelstellingen kunnen aflijnen. OSLO past perfect in onze horizontale reflex en de trend voor hergebruik, om geen dubbele investeringen te doen. Met een centraal personen- en adressenbestand zetten we reeds lang in op horizontale integratie. Het levert gebruikers veel tijdswinst op achteraf. In onze bestekken is koppeling met de centrale referentiesystemen een must. De uitdaging bestaat er nu in om de toegevoegde waarde van een standaard in de praktijk te brengen, om de noodzakelijke inspanningen die nu moeten gebeuren ook intern toe te passen. Deze standaard kan de lokale besturen geld besparen omdat je niet meer oeverloos moet onderhandelen met leveranciers." 

Christoph Verheecke - secretaris van CEVI vzw
"CEVI is overtuigd van de toegevoegde waarde van OSLO, nl. dat een standaard op termijn een kostenbesparken effect heeft voor de lokale besturen. Toch is het formuleren van een invoeringstraject een absolute noodzaak, anders schieten we ons doel voorbij en riskeren we dat levernaciers hun kosten gaan doorrekenen. Het moet een win-win verhaal zijn waarbij we de nieuwe standaard geleidelijk opnemen in onze planning of roadmap. W e moeten samen zoeken naar een evenwicht tussen de snelle invoering en een haalbare implementatie. V-ICT-OR kan hierbij een duidelijk ondersteunende rol spelen. Onze klanten zijn nogn iet 100%op de hoogte. Het is nu tijdvoor een aantal cases die tot de verbeelding spreken, en iedereen motiveren om eraan te beginnen.

Meer quotes van onze OSLO partners