Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Informatiesessie 'ICT-, e-government- en informatiebeleid Vlaanderen voor lokale besturen' - 17/9

16/07/2014

De Vlaamse overheid biedt heel wat diensten op vlak van ICT, e-gov en informatie – waar ook de lokale besturen beroep op kunnen doen. Zo sloot de Vlaamse overheid vijf nieuwe ICT-contracten af met externe ICT-dienstenleveranciers. Daarnaast richt de Vlaamse overheid de VZW ‘Vlaanderen connect.’ op, voor het aanwerven van strategische ICT-profielen. Er werden en worden bovendien verschillende eigen ICT-diensten van de Vlaamse overheid ontwikkeld waarmee ook lokale en provinciale besturen beveiligd gegevens kunnen uitwisselen; hun gebruikers en toegangsrechten kunnen beheren; kandidaatstellingen en offertes bij overheidsopdrachten kunnen indienen. De Vlaamse overheid nam initiatieven op vlak van open data en bouwde kennis op over degelijk informatiebeheer. De lokale en provinciale besturen kunnen hier op verder bouwen en beroep doen op gerelateerde diensten en advies.

Wat houden de nieuwe ICT-raamovereenkomsten en VZW concreet in? Welke diensten biedt de Vlaamse overheid zelf? Hoe verhouden de contracten, VZW en VO-eigen ICT-diensten zich ten opzichte van elkaar? Welke lokale besturen kunnen afnemen en vanaf wanneer? Deze tweede sessie in het VAC Hasselt biedt u een overzicht en duiding. Ten opzichte van de eerste sessie in het VAC Gent op 14 mei 2014, biedt deze tweede sessie extra statusupdates van de inrichting van de verschillende diensten binnen de nieuwe ICT-contracten.

Hartelijk welkom op deze informatiesessie op 17/9 van 14u-17u. Voorafgaand kan u deelnemen aan een broodjeslunch met de mogelijkheid om te netwerken met de externe ICT-dienstenleveranciers.

Het volledige programma en het inschrijvingsformulier vindt u op de website van Bestuurszaken.

Doelgroep:
Stadssecretarissen, gemeente- en OCMW-secretarissen, medewerkers informatie- en procesgerelateerde thema’s, financieel beheerders, kwaliteitsmedewerkers van de lokale en provinciale besturen, griffiers van de provincies.

Vervolgsessie:
Deze informatiesessie wordt een derde keer hernomen in november in Antwerpen (datum en locatie nog te bepalen). De sessies worden geografisch gespreid om elke organisatie de kans te geven een goed inzicht te krijgen in de potentiële toegevoegde waarde van dit aanbod aan ondersteunende ICT-, e-gov- en informatiediensten van de Vlaamse overheid.

Opmerking: op volgende bijkomende evenementen wordt dezelfde informatie geboden, aangepast aan de specifieke doelgroep:

  • 23 september 2014 – ‘Interregionaal ICT- en GIS-overleg Oost-Vlaanderen’.
  • 24 september 2014 – ‘Interprovinciaal technisch ICT-overleg’.
  • 16 oktober 2014 – VVSG ‘trefdag 2014 voor gemeente en OCMW’: voor Vlaamse steden en gemeenten: burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden, secretarissen, aankoopdiensten en vakambtenaren; voor OCMW’s: voorzitters en raadsleden, secretarissen, rusthuisdirectie, hoofden sociale dienst; voor politiezones en brandweereenheden: alle leidinggevenden; voor intercommunales en autonome gemeentebedrijven: alle leidinggevenden.
  • 13 november 2014 – V-ICT-OR Manage IT