Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Datastandaardisatie, bouwen aan de implementatiefase

17/09/2014

V-ICT-OR zet in dit najaar verder in op standaardisatie. Op 1 en 2 september slaagden de projectmedewerkers binnen V-ICT-OR erin alweer een veelbelovend najaar in elkaar te knutselen.

Voor het domein standaardisatie, waaronder het project OSLO zijn thuis vond, starten we met Johan Van der waal aan het stuur. Hij vervangt in deze functie Raf Buyle die voor een andere uitdaging koos en niet langer voor V-ICT-OR werkt. Samen met Thimo Thoeye zal Johan de V-ICT-OR projecten rond standaardisatie en automatisering begeleiden en uitwerken.

Binnen dit domein wordt in deze fase sterk werk gemaakt van het voorstel om in het belang van de lokale besturen en de standaardisatie binnen de (Vlaamse) Overheid samen met één standaard te gaan werken. Met OSLO is een goede oefening gemaakt met de lokale besturen en dit heeft geleid tot een beter begrip van standaarden. Daarnaast is vooral het implementatietraject van groot belang om het daadwerkelijk gebruik van de standaarden breed door te voeren. Er is in het traject OSLO 2.0 al een grote stap gemaakt met het introduceren van de softwarecatalogus, leveranciersmanagement, bestekteksten, e.d.

Het simpelweg implementeren van een standaard zonder achterliggende gedachten werkt namelijk niet en de zoektocht naar een gemeenschappelijk Vlaams Architectuurschema voor lokale overheden blijft voorlopig uit. Er is in OLSO 2.0 al een aanzet voor gegeven en deze dient als basis voor het werken met standaard referentiecomponenten voor het werken binnen de lokale overheid.

Het punt van implementatie van de standaarden is nu bereikt en in de praktijk zien we dat op een aantal terreinen MAGDA (via CORVE) en voor de Geografische informatie AGIV al stappen zijn gezet. De standaarden vanuit de (V)KBO, RR, GeoPunt kunnen al geïmplementeerd worden, echter dienstenleveranciers en gemeenten hebben dit nog niet massaal gedaan, omdat een standaard kader en samenhang ontbreekt.

Vanuit de verschillende initiatieven lijkt nu het moment aangebroken om gezamenlijk naar de besturen te trekken met één verhaal, één kader en één aanpak.

Het voorstel is om het implementatiekader vanuit V-ICT-OR te initiëren op basis van het VlaVirGem concept en samen met Corve en AGIV het volledige technische platform uit te werken en te integreren. Daarbij is MAGDA het basis uitgangspunt.

De keuze van deze aanpak is de centrale discussie van de komende periode om vervolgens te komen tot een plan van aanpak om dit ook te verwezenlijken.

Geen nood, ondertussen komen de bestektekst en de softwarecatalogus er aan…