Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Informatieveiligheid Lokale Besturen: tijd voor onderzoek en bilan

01/10/2014

Elke overheid werkt met pakken persoonsgegevens, van banale tot zeer indringende zoals gezondheidsgegevens, financiële of gevoelige zoals strafrechtelijke gegevens. Dat doet die overheid op grond van wet- of regelgeving die haar veelal niet alleen een monopolie geeft maar ook de verplichte medewerking van die burger. Veel keuze heeft die niet. Het vertrouwen krijgt de overheid van de wetgever. Maar dat betekent niet dat géén verantwoording moet worden afgelegd. Diezelfde wetgever heeft dan ook verschillende verplichtingen opgelegd om die informatieveiligheid en transparantie veilig te stellen. Wanneer we die oplijsten stellen we vast dat die overheden concrete en operationele verplichtingen zouden moeten nakomen. En het is zeer de vraag of zij die op vandaag wel kunnen of willen nakomen. Tijd voor een onderzoek en het opmaken van het bilan “informatieveiligheid in de publieke sector”...

De heer Willem De Beuckelaere, voorzitter privacy commissie en Vlaamse Toezichtcommissie, geeft hierover een toelichting in zijn keynote op het Congres Manage IT!

 Congres Manage IT - Programma en Inschrijving