Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Hoe kan je de privacy van de burger wiens gegevens worden verwerkt beschermen?

08/10/2014

Informatieveiligheid is een absolute vereiste om de privacy van de burger wiens gegevens worden verwerkt te beschermen. Zonder die veiligheid is er geen afdoende bescherming mogelijk.

Meer over deze problematiek ontdekt u in de keynote van Willem Debeuckelaere op het Congres Manage IT op 13/11

Elke overheid werkt met pakken persoonsgegevens, van banale tot zeer indringende zoals gezondheidsgegevens, financiële of gevoelige zoals strafrechtelijke gegevens. Dat doet die overheid op grond van wet- of regelgeving die haar veelal niet alleen een monopolie geeft maar ook de verplichte medewerking van die burger. Veel keuze heeft die niet. Het vertrouwen krijgt de overheid van de wetgever. Maar dat betekent niet dat géén verantwoording moet worden afgelegd. Diezelfde wetgever heeft dan ook verschillende verplichtingen opgelegd om die informatieveiligheid en transparantie veilig te stellen. Wanneer we die oplijsten stellen we vast dat die overheden concrete en operationele verplichtingen zouden moeten nakomen. En het is zeer de vraag of zij die op vandaag wel kunnen of willen nakomen. 
Tijd voor een onderzoek en het opmaken van het bilan “informatieveiligheid in de publieke sector”. 

Programma en congres Manage IT - 13/11 - Scrhijf nu in!